முஸ்லீம் பண்டிகைகள் 2017

முஸ்லீம் பண்டிகைகள் 2017 பற்றிய தேதிகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

 

28-05-2017 – ஞாயிற்றுக் கிழமை – ரம்ஜான் முதல் தேதி

26-06-2017 – திங்கள் கிழமை – ரம்ஜான் பண்டிகை

01-09-2017 – வெள்ளிக் கிழமை – அரபா மெக்காவுக்கு ஹஜ் பயணம்

02-09-2017 – சனிக் கிழமை – பக்ரீத் பண்டிகை

22-09-2017 – வெள்ளிக் கிழமை – ஹிஜிரி வருடப்பிறப்பு-1439

01-10-2017 – ஞாயிற்றுக் கிழமை – மொகரம் பண்டிகை

02-12-2017 – சனிக் கிழமை – மிலாடி நபி

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.