முஸ்லீம் பண்டிகைகள் 2018

முஸ்லீம் பண்டிகைகள் 2018 பற்றிய தேதிகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

 

04-01-2018 – வியாழக்கிழமை – திருமயம் காட்டுபாவா உரூஸ்

 

01-05-2018 – செவ்வாய்கிழமை – ஷபே பாரத்

 

17-05-2018 – வியாழக்கிழமை – ரம்ஜான் முதல் தேதி

 

16-06-2018 – சனிக்கிழமை – ரம்ஜான் குப்தா பண்டிகை

 

22-08-2018 – புதன்கிழமை – பக்ரீத் பண்டிகை

 

12-09-2018 – புதன்கிழமை – ஹிஜிரி வருடப்பிறப்பு

 

21-09-2018 – வெள்ளிக்கிழமை – மொஹரம் பண்டிகை

 

23-10-2018 – செவ்வாய்கிழமை – அகீர்ஷா ஷம்பா

 

21-11-2018 – புதன்கிழமை – மிலாடி நபி

 

24-12-2018 – திங்கள்கிழமை – திருமயம் காட்டுபாவா உரூஸ்

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.