மூலிகை பற்பொடி

மூலிகை பற்பொடி கொண்டு பல் துலக்கி வர வாய் துர்நாற்றம், பல், காரை, பல் கூச்சம், பல் சொத்தை ஆகியன தீரும்.

 

கடுக்காய் தோல் : 50கிராம்

தான்றிக் காய் : 50கிராம்

வேப்பம்பட்டை : 50கிராம்

வேலம்பட்டை : 50கிராம்

ஆலம் விழுது : 25கிராம்

கிராம்பு : 5 கிராம்

அக்காகாரம் : 2கிராம்

மேற் கூறியவைகளை தனித் தனியே சுத்தித்துப் பொடித்துச் சலித்துக் கலந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இதனைக் கொண்டு பல் துலக்கி வர வாய் துர்நாற்றம், பல், காரை, பல் கூச்சம், பல் சொத்தை ஆகியன தீரும்.

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.