யோகம்

நாம் முதலில் நம் தாயின் காலில் வீழ்ந்து ஆசிபெற வேண்டும். இதைவிட பெரிய ஆசி வேறேதும் இல்லை.

குல தெய்வ வழிபாடு குலத்தைத் தழைக்கச் செய்யும், குல தெய்வத்தை யாரும் மறக்கலாகாது. அதன் பின்தான் மற்ற தெய்வங்கள் எல்லாம்.

பக்தி யோகம் – வழிபாட்டையும், பக்தியையும், ஓர் இஷ்டதெய்வத்தினிடத்தில் செலுத்தி தெய்வத் தன்மை பெறுதல்.

கர்ம யோகம் – செயல்களினாலும் கடமைகளைச் செய்வதாலும் ஒருவர் தனது தெய்வத் தன்மையை உணரும் மார்க்கம்.

ஞான யோகம் – தன்னில் நிலைபெற்ற ஆத்மாவை பற்றிய ஞானத்தை அடைதல்.

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.