ரஜினி அரசியலுக்கு

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

ரஜினி அரசியலுக்கு வராமல் ஒதுங்கியது

சரி – 85% (22 வாக்குகள்)

தவறு – 15% (4 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.