ரஜினி கட்சி ஆரம்பிப்பார்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

ரஜினி கட்சி ஆரம்பிப்பார்

இல்லை – 54% (14 வாக்குகள்)

ஆம் – 46% (12 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.