ரஜினி தமிழகத்தின் முதல்வராக வர வாய்ப்பு

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

ரஜினி தமிழகத்தின் முதல்வராக வர வாய்ப்பு

இல்லை – 60% (28 வாக்குகள்)

உள்ளது – 40% (19 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.