வந்த வழி சென்று விடு கொரோனா

அரிது அரிது மானிடராய்ப்

பிறத்தல் அரிது; அதனை

அறிந்து வந்த வழி

சென்று விடு கொரோனா!

 

இறப்பு இயற்கைதான் – எனினும்

இப்படி கூட்டம் கூட்டமாய்

இறப்பது இனியும் வேண்டாம்;

வந்த வழி சென்று விடு கொரோனா!

 

சுதந்திர நாட்டில் சுற்றி வந்த மக்கள்

சும்மா கிடக்கிறோம் வீட்டிலே;

சுக்குநூறாக உடைந்தது மனம்

வந்த வழி சென்று விடு கொரோனா!

 

உந்தன் மடியில் மடிகின்றது

உலகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக;

உலவவிடு எங்களை உற்சாகமாக

வந்த வழி சென்று விடு கொரோனா!

 

அஞ்சி துஞ்சுகிறோம் நாங்கள்

வீட்டிலேயே தஞ்சம் நாங்கள்;

கெஞ்சி கேட்கிறோம் கொரோனா

வந்த வழி சென்று விடு!

 

சென்று விடு சென்று விடு வந்த வழி

சென்றால்தான் மக்கள் வாழ வழி!

செல்வாய் என்ற நம்பிக்கையுடன்…

 

கி.அன்புமொழி

கி.அன்புமொழி
தமிழாசான்
கலைமகள் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி
செம்பனார்கோயில், நாகை மாவட்டம்

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.