வலம் வருதல்

1. விநாயகர் – 1 அல்லது 3 முறை

2. கதிரவன் – 2 முறை

3. சிவபெருமான் – 3,5,7 முறை (ஒற்றைப்படை)

4. முருகன் – 3 முறை

5. தட்சிணாமூர்த்தி – 3 முறை

6. சோமஸ்கந்தர் – 3 முறை

7. அம்பாள் – 4,6,8 முறை (இரட்டைப்படை)

8. விஷ்ணு – 4 முறை

9. இலக்குமி – 4 முறை

10. அரசமரம் – 7 முறை

11. அனுமான் – 11 அல்லது 16 முறை

12. நவக்கிரகம் – 3 அல்லது 9 முறை

13. பிரார்த்தனை – 108 முறை

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.