வாழ்த்துக்கள்! சிறிசேனா!

வாழ்த்துக்கள்! திரு.சிறிசேனா! இலங்கையின் அனைத்து மக்களின் நல்வாழ்விற்காக உழைப்பதற்கு!

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.