வாழ்த்துக்கள் ரணில் விக்கிரமசிங்க !

வாழ்த்துக்கள் ரணில் விக்கிரமசிங்க!  இலங்கையின் அனைத்து மக்களின் நல்வாழ்விற்காக உழைப்பதற்கு!

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.