வாழ்த்துக்கள், கமலா ஹாரிஸ்!

அமெரிக்காவின் துணை அதிபராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள கமலா ஹாரிஸ் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்!

அமெரிக்காவின் துணை அதிபர் பதவிக்கு தேர்வான முதல் பெண், முதல் கருப்பின மற்றும் முதல் ஆசிய அமெரிக்க பெண் ஆகிய சிறப்புக்களைப் பெறும் கமலா ஹாரிஸ் அவர்களின் தாய் சியாமளா கோபாலன் தமிழ் நாட்டைச் சேர்ந்தவர்.

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.