விஜயகாந்திற்கு அரசியல் எதிர்காலம்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

விஜயகாந்திற்கு அரசியல் எதிர்காலம்

உள்ளது : 55% (17 வாக்குகள்)

இல்லை : 45% (14 வாக்குகள்)

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.