வீம்பு!

“இல்லை. நீ அப்புறம் பெருக்கு. இப்போ நீ கிளம்பு. டிஸ்டர்ப் பண்ணாத!” கீதா சொல்வதை கேட்காமல் தினேஷ் பிடிவாதம் பிடித்தான்.