வெஜ் கெட்டி சால்னா செய்வது எப்படி?

வெஜ் கெட்டி சால்னா அசத்தலான தொட்டுக்கறி ஆகும். ஹோட்டல் ஸ்டைலில் வெஜ் கெட்டி சால்னா செய்யும் முறை பற்றி இப்பதிவில் விளக்கியுள்ளேன்.