மண்வாசனை – அறிவியல் குறுங்கதை

மண்வாசனை

அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை. காலை ஒன்பது மணியளவில், வேதிவாசனும் அவரது நண்பர் கணிதநேசனும் அருகில் இருந்த நூலகத்திற்குச் செல்வது என்று முடிவு செய்திருந்தனர். Continue reading “மண்வாசனை – அறிவியல் குறுங்கதை”

பறவைகளும் அவற்றின் தகவமைப்பும்

பறவைகளும் அவற்றின் தகவமைப்பும்

பறவைகள் என்றவுடனே நம் எல்லோரின் நினைவிற்கு வருவது பறத்தல் என்பதே. இயற்கை பறவைகளுக்குக் கொடுத்த அற்புத பரிசு பறத்தல் ஆகும்.

உலகில் உள்ள சுமார் 9,000 வகையான பறவைகளில் பெரும்பாலானவை பறக்கும் தன்மையைக் கொண்டுள்ளன.

நெருப்புக்கோழி, பென்குயின், ஈமு, கிவி உள்ளிட்ட சிலப்பறவைகள் மட்டுமே பறக்காத பறவைகள் ஆகும்.

இவ்வாறு பறவைகள்  பறப்பதற்கு இயற்கை சில தனிப்பட்ட தகவமைப்புகளைக் கொடுத்துள்ளது. அவற்றை பறவைகளும் அவற்றின் தகவமைப்பும் என்ற இக்கட்டுரையில் பார்ப்போம். Continue reading “பறவைகளும் அவற்றின் தகவமைப்பும்”

சில்வர் பாத்திரம் – அறிவியல் குறுங்கதை

சில்வர் பாத்திரம்

அன்றுதான், காலாண்டு தேர்வுத் விடுமுறை தொடங்கிற்று. விடுமுறை தொடங்கிய முதல் ஓரிரு நாட்களிலேயே, தனது வகுப்பு மாணவர்களின் விடைத்தாள்களை திருத்தி முடித்து விடுவது, ஆசிரியர் வேதிவாசனின் வழக்கம்.  Continue reading “சில்வர் பாத்திரம் – அறிவியல் குறுங்கதை”

பறக்கும் பலூன் – அறிவியல் குறுங்கதை

பறக்கும் பலூன்

உழவர் திருநாள்  விடுமுறை முடிந்து, அன்றுதான் பள்ளி திறந்தது. முதல்வகுப்பே, அறிவியல் ஆசிரியர் வேதிவாசனின் வகுப்பு என்பதால், மாணவர்கள் ஆர்வத்தோடும் உற்சாகத்தோடும் அமர்ந்திருந்தனர். Continue reading “பறக்கும் பலூன் – அறிவியல் குறுங்கதை”

ஒரு தாள் போதுமே – அறிவியல் குறுங்கதை

ஒரு தாள் போதுமே

நவீன ஆராய்ச்சிகள் பற்றிய கலந்துரையாடலுக்காக, ஆசிரியர் வேதிவாசனை அழைத்திருந்தார் அவரது நண்பர் கனிமதாசன்.

அன்று நேரம் இருக்கவே தன்னுடைய நண்பர் கனிமதாசனுடன் கலந்துரையாட வருகிறேன் என‌ இசைவு தெரிவித்திருந்தார் வேதிவாசன். Continue reading “ஒரு தாள் போதுமே – அறிவியல் குறுங்கதை”