கருந்துளையின் கண் சிமிட்டல்கள் – கவிஞர் கவியரசன்

அண்டவெளியின் அகன்ற வெற்றிடமாய்
இயற்பியலை இடம் மாற்றி போட்டு
பிரபஞ்ச ரகசியமாய் பிரதிபலிக்கிறது
கருந்துளையின் கண் சிமிட்டல்கள்
கொடூர பிம்பங்களாய்!

Continue reading “கருந்துளையின் கண் சிமிட்டல்கள் – கவிஞர் கவியரசன்”

அதிசய எண் தெரியுமா?

கணிதத்தில் எந்த ஒரு எண்ணையும் ஒன்றிலிருந்து பத்து வரை உள்ள எல்லா எண்களாலும் வகுக்க முடியாது. ஆனால் ஒரே ஒரு எண் மட்டும் அதற்கு விதி விலக்கு.

அந்த எண் உலக அளவில் இருக்கும் கணிதவியலாளர்களால் புதிராகப் பார்க்கப்பட்டது. அந்த எண் அவர்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சியைக் கொடுத்தது என்று கூடச் சொல்லலாம்.

Continue reading “அதிசய எண் தெரியுமா?”

சந்திராயனுக்கு சல்யூட்! – கவிஞர் கவியரசன்

அடர் இருட்டு அப்பிய
அரங்கத்திலும் கூட அச்சம் விடுத்து
ஆலாபனை செய்து காட்டி அசத்திய படியே
விவேக விடியலை விதைத்துக் காட்டுகிறது
விஞ்ஞான விளக்கொன்று பிரகாசமாய்!

Continue reading “சந்திராயனுக்கு சல்யூட்! – கவிஞர் கவியரசன்”

நைட்ரஜன் – வளியின் குரல் 13

“வணக்கம் வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நலம் தானே!

மக்களே, உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.

நல்லது, உங்களது முகத்திலும் மகிழ்ச்சியை காண முடிகிறது. அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் தானே!

சரி, இன்று நான் பேச இருக்கும் தலைப்பிற்கு வந்துவிடுகிறேன். என்ன தலைப்பு என்கிறீர்களா?

Continue reading “நைட்ரஜன் – வளியின் குரல் 13”