கத்தரித் துண்டுகள் பழுப்பாக மாறுவது ஏன்?

கத்தரித் துண்டுகள் பழுப்பாக மாறுவது ஏன்

பள்ளி முடிந்தது. வழக்கம் போல் கணிதநேசனும் வேதிவாசனும், ஒன்றாக புறப்பட்டு, கணிதநேசனுடைய இருசக்கர வாகனம் நிறுத்தப்பட்டிருந்த இடத்திற்கு வந்தனர்.

வாகன இருக்கையை கையால் இரண்டு தட்டுதட்டி, அதிலிருந்த தூசிகளை நீக்கியபின், வாகனத்தை இயக்குவதற்கு தயாரானார் கணிதநேசன்.

ஆசைமுகம் மறந்துப் போச்சே…. என்ற பாரதியார் பாடல் அழைப்போசை ஒலிக்கத் தொடங்கியது, வேதிவாசனின் கூர்திறன் பேசியிலிருந்து…. Continue reading “கத்தரித் துண்டுகள் பழுப்பாக மாறுவது ஏன்?”

மலர்களை கொல்லும் மலர் – அறிவியல் குறுங்கதை

மலர்களைக் கொல்லும் மலர்

மலர்களை கொல்லும் மலர் என்னும் இக்கதை பூக்களே பூக்களின் வளர்ச்சியை தடுக்கின்றன என்பதை விளக்குகிறது.

அது மதிய நேரம். எட்டாம் வகுப்பில் தாவர உலகம் பற்றி பாடம் நடத்திக் கொண்டிருந்தார் ஆசிரியர் வேதிவாசன்.

வகுப்பு நேரம் முடிந்து உணவு இடைவேளை தொடங்கியதை பள்ளி மணியோசை மூலம் தெரிந்து கொண்டார். Continue reading “மலர்களை கொல்லும் மலர் – அறிவியல் குறுங்கதை”

மருதாணி சிவப்பு – அறிவியல் குறுங்கதை

மருதாணி சிவப்பு

மருதாணி சிவப்பு ஒரு நல்ல அறிவியல் குறுங்கதை.

“வேதி, தூற‌ (மழை) போடுது. மாடியில காய போட்ட துணியெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வரியா?” என்றார் அம்மா.

“சரிமா” என்றபடி தனது அறையிலிருந்து இரண்டாவது தள மொட்டை மாடிக்கு விரைந்தார் வேதிவாசன்.

மழை வேகமெடுக்கத் தொடங்கியது. Continue reading “மருதாணி சிவப்பு – அறிவியல் குறுங்கதை”

அறிவியலும் ஆக்க வேலைகளும்

அறிவியலும் ஆக்க வேலைகளும்

அறிவியலும் ஆக்க வேலைகளும் என்ற கட்டுரை, அறிவியல் எவ்வாறு நமது வசதியான வாழ்க்கைக்கு உதவுகின்றது என்பதை சுட்டிக் காட்டுகின்றது.

அறிவுடையார் ஆவது அறிவார் என்பார் திருவள்ளுவர்.

அறிவின் ஆற்றலால் நினைத்தவற்றை முறையாக நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் முனைப்பு மக்களிடையே பெருகி வருகிறது. Continue reading “அறிவியலும் ஆக்க வேலைகளும்”

வாழிடத்தைப் பொறுத்து விலங்குகளின் வகைபாடு

நீந்தும் வாத்து

வாழிடத்தைப் பொறுத்து விலங்குகளின் வகைபாடு பற்றி இக்கட்டுரையில் பார்ப்போம்.

வாழிடத்தைப் பொறுத்து விலங்குகள் ஐந்து வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன.

அவை

1. நிலவாழ் விலங்குகள்

2. நீர்வாழ்விலங்குகள்

3. இருவாழ்விகள்

4. மரங்களில் உள்ள விலங்குள்

5. வானத்தில் பறப்பவை ஆகியவை ஆகும். Continue reading “வாழிடத்தைப் பொறுத்து விலங்குகளின் வகைபாடு”