குளோரின் – வளியின் குரல் 12

குளோரின் - வளியின் குரல் 12

″வணக்கம் மனிதர்களே!

எல்லோரும் நலம் தானே?

ஒரு உண்மையை சொல்லட்டுமா?

உங்களை காணும் போது எனக்குள் அளவு கடந்த மகிழ்ச்சி உண்டாகிறது. பேச்சிற்காகவோ, உங்களை கவருவதற்காகவோ இதை சொல்லவில்லை. நான் உணர்வதையே சொல்கிறேன்.

இருக்கட்டும். நான் பல இடங்களுக்கு சொன்றிருக்கிறேன். பூமியின் காடு, மலை, பாலைவனம், நாடு என பலதரப்பட்ட பகுதிகளிலும் வலம் வந்திருக்கிறேன்.

Continue reading “குளோரின் – வளியின் குரல் 12”

அமோனியா – வளியின் குரல் 11

″வணக்கம் மனிதர்களே!

உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.

இன்றைக்கு நான் உங்களோடு பேச இருப்பது ′அமோனியா′ எனும் வாயுவை பற்றி தான்.

இம்ம்.. அமோனியாவைப் பற்றி நீங்கள் கேள்விபட்டிருக்கிறீர்களா?

Continue reading “அமோனியா – வளியின் குரல் 11”

சிரிப்பூட்டும் வாயு – வளியின் குரல் 10

“அன்பு வணக்கம் மனிதர்களே!

எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க?

பலரது முகத்தில் மகிழ்ச்சியைக் காண முடிகிறது. இதைக் காணும் போது, எனக்குள் எழும் மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்ல.

ஆமா, உங்ககிட்டா ஒன்னு சொல்லணும்.

Continue reading “சிரிப்பூட்டும் வாயு – வளியின் குரல் 10”

ஹைட்ரஜன் வாயு – வளியின் குரல் 9

ஹைட்ரஜன் வாயு - வளியின் குரல் 9

“காலை வணக்கம் மனிதர்களே!

எல்லோரும் நலம் தானே?

சிலர் சோர்வாக இருக்கிறீர்களே! ஏன்? ஏதேனும் பிரச்சனையா? என்னிடம் சொல்வதால் அந்தப் பிரச்சனை தீர்ந்துவிடும் என்று நான் சொல்லவில்லை.

Continue reading “ஹைட்ரஜன் வாயு – வளியின் குரல் 9”

பசுமை இல்ல வாயுக்கள் – வளியின் குரல் 8

பசுமை இல்ல வாயுக்கள் - வளியின் குரல் 8

“வணக்கம் மனிதர்களே, எல்லோரும் நலம் தானே?

நல்லது. நான் ஒரு மாநாட்டிற்குச் சென்றிருந்தேன்.

‘என்ன மாநாடு?’ என்கிறீர்களா?

அறிவியல் சார்ந்த சர்வதேச மாநாடு தான். குறிப்பாக காலநிலை மாற்றம் மற்றும் அதன் பாதிப்புகளை மையப்படுத்தி அது ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

Continue reading “பசுமை இல்ல வாயுக்கள் – வளியின் குரல் 8”