உயர்வோங்கும் வாழ்வே!

நாரணன் பாதங்கள் இருள் நீக்கும் – நம்பி
பாராயணம் செய்வோர்க்கு மருள் நீங்கும் – எண்ணி
காரணன் பணிந்தோர்க்கு பயமில்லை – சொல்லும்
நாவாலே உயர்வோங்கும் தாழ்வில்லை வாழ்வே !

Continue reading “உயர்வோங்கும் வாழ்வே!”

உலகுய்யத் தமிழ் மண்ணில் உதித்தாய்!

எண்ணமெல்லாம் எதிராசா நீரேயாக
என்னுள்ளே கலந்துள்ளாய் எல்லாமாக
அன்னையாய் அத்தனாய் முற்றுமாக
உன்னை விட்டு அகலாதென்னை கொள்க!

Continue reading “உலகுய்யத் தமிழ் மண்ணில் உதித்தாய்!”

ஆஹோ… அய்யாஹோ…

அக்னிச்சட்டி

விருதுநகர் அருள்மிகு ஸ்ரீ பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில் பங்குனி பொங்கல் திருவிழா!

கடந்த 21 நாட்களாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரித்து வந்த இந்த மந்திர உட்சாடனை, இன்று அதிக பட்சமாகி விருதுநகர் விண்ணை வியாபித்து அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கிறது.

இந்த வேளையில் அம்மனைப் பற்றி எனது ஒரு சிறு பாடல்.

Continue reading “ஆஹோ… அய்யாஹோ…”