கருப்பர் அழைப்பு

கருப்பர் அழைப்பு

கருப்பர் அழைப்பு என்பது எளிய தமிழில் காவல் தெய்வமான கருப்பசாமியைப் வணங்கிப் பாடும் இனிய‌ பாடல்.

அன்போடு அழைத்தால் கருப்பர் உங்கள் துயர் நீக்க ஓடோடி வருவார். Continue reading “கருப்பர் அழைப்பு”

கருப்பர் கும்மி பாடல்

கருப்பர் கும்மி பாடல்

கருப்பர் கும்மி பாடல் என்பது அழகிய தமிழில் காவல் தெய்வமான கருப்பசாமியைப் பற்றிப் பாடும் கும்மிப் பாடல். மனமுருகிக் கூப்பிடுங்கள், கருப்பர் உங்களுக்குக் காவலாய் ஓடி வருவார்.

கருப்பர் கும்மி பாடல்

கும்மியடி தமிழ்க் கும்மியடி – அந்தக்

கோட்டைக் கருப்பரைக் கும்மியடி!

நம்பிடக் காக்கும் தெய்வமடி! – அது

நல்லருள் தந்து வாழ்த்துமடி! Continue reading “கருப்பர் கும்மி பாடல்”