மஹாலட்சுமி நம் வீட்டில் வாசம் செய்ய

Gajalakshmi

மஹாலட்சுமி நம் வீட்டில் வாசம் செய்ய நாம் செய்த தர்மத்தைப் பற்றி எப்போதும் பேசிக் கொண்டே இருக்கக் கூடாது. Continue reading “மஹாலட்சுமி நம் வீட்டில் வாசம் செய்ய”

ஆசையை ஒழி

தம்மபதம்

இப்போது துக்கத்தை அனுபவிக்கிறவன் முற்பிறவியில் செய்த பாவத்தின் பலனை தான் அனுபவிக்கிறான். இப்போது அவன் புண்ணியம் செய்தாலும் கூட அந்த புண்ணியத்தின் பலன், பாவத்தின் பலனை அனுபவித்த பின் கிடைக்கும். Continue reading “ஆசையை ஒழி”

கங்கை

Gangai

உலக பந்தத்தினாலும், பாசத்தினாலும், நாம் பல தவறுகளைச் செய்து அதன் பலனாகப் பல துன்பங்களையும் அடைந்து அவதிப்படுகிறோமல்லவா! அவற்றிலிருந்து நம்மை விடுவித்து, நமக்கு பகவானின் அணுக்கிரகம் எளிதில் தருகிறது, கங்கை நதியின் ஒரு துளி தீர்த்தம்.