நடராஜர் நடன ரகசியம்

நடராஜப் பெருமான் நடன ரகசியம்

சிதம்பரம் ஆகாச அம்சமாகச் சொல்லப்படுகின்றது.

உலகில் உள்ள மக்கள் யாவரும் எல்லைக் கடந்த சோதியில் சேரும் பொருட்டே சிதம்பரத்தில் நடராஜர் காலைத் தூக்கி நடம் புரிந்து காட்டினார். அது தேவ இரகசியம் என்று சொல்லப்படும்.

அதை எளிமையாக அறியலாம்

Continue reading “நடராஜர் நடன ரகசியம்”

நிலமளந்த நெடியோன் – தமிழ் இலக்கியங்களில்

நிலமளந்த நெடியோன்

திருமால் இவ்வுலகத்தைத் தன் திருவடியால் அளந்த வரலாற்றை பன்னெடுங்காலம் முதலாக நம் இலக்கியங்களில் போற்றப்படுவதைக் காணும் போது நம் சமய பழமையை எண்ணி மகிழ்வெய்துகின்றோம்.

சங்க இலக்கியமான பதிணென் மேல்கணக்கு நூலில் பத்துப்பாட்டில் அடங்கிய பெரும்பாணாற்றுப்படையில்

Continue reading “நிலமளந்த நெடியோன் – தமிழ் இலக்கியங்களில்”

இசைஞானியார் நாயனார்

இசைஞானியார் நாயனார்

இசைஞானியார் நாயனார் தேவார மூவருள் ஒருவரான சுந்தரரின் தாய் ஆவார். அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களில் பெண் நாயன்மார்கள் மூவர்.

முதலாமவர் இறையருளால் மாயமாங்கனி பெற்ற காரைக்கால் அம்மையார்.

Continue reading “இசைஞானியார் நாயனார்”

சடைய நாயனார் – சுந்தரரின் தந்தை

சடைய நாயனார்

சடைய நாயனார் தேவார‌ மூவருள் ஒருவரான சுந்தரரின் தந்தை ஆவார். சிவபக்தி மிகுந்த இவரைப் போலவே சுந்தரரும் சிவன்பால் அன்பு கொண்டவராக விளங்கினார்.

Continue reading “சடைய நாயனார் – சுந்தரரின் தந்தை”

திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாண நாயனார்

திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாண நாயனார்

திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாண நாயனார் சிவபெருமான் குறித்த பாடல்களை யாழில் பண்ணிசைத்துப் பாடியவர். பிற்காலத்தில் திருஞான சம்பந்த நாயனார் பாடல்களை யாழில் பண்ணிசைத்தவர்.

Continue reading “திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாண நாயனார்”