கருப்பண்ணசாமி

karuppannasamy

வான்புகழும் வானவர் வையத்தோர் மகிழ்ந்திடவே

தேன் மதுர தெய்வீக திருவருளால் தெரிவிக்க அரி

வாள் ஓங்கிநிற்கும் கருப்பண்ணசாமியை

வணங்கியே வளம் பெறுவோம் நாம்!

 

பக்ரீத் பண்டிகை வரலாறு

பக்ரீத் பண்டிகை

பக்ரீத் பண்டிகை என்பது தியாகத் திருநாள். பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மனித சமுதாயம் இறைவனை வணங்குவதற்காக புனிதர் இப்ராஹிம் அவர்களை இறைதூதராக இறைவன் தேர்ந்தெடுத்தான்.

அவர் மக்களிடம் இறைவன் ஒருவன் என்ற கொள்கையை எடுத்துரைத்தார்.

Continue reading “பக்ரீத் பண்டிகை வரலாறு”