எட்டாத உயரத்தை எட்டும் வரை…

எட்டாத உயரத்தை எட்டும் வரை

எட்டாத உயரத்தில் உன்னை ஒளித்து வை

கிட்டாத புகழ் கிட்டினாலும் செருக்கு

கிட்டே வாராதபடி

மறைத்து வை

Continue reading “எட்டாத உயரத்தை எட்டும் வரை…”

ஆத்தா உன் கோயிலிலே

ஆத்தா உன் கோயிலிலே

அன்று ஆடிமாத முதல் வெள்ளி.

கருக்காத்த மாரியம்மன் கோவிலில் பக்தர்கள் கூட்டம் நிமிடத்திற்கு நிமிடம் கூடியது. கிடைத்த வாகனத்தில் வந்திறங்கி கோயிலை நோக்கி ‘சாரை சாரை’யாக நடந்தார்கள் மக்கள்.

Continue reading “ஆத்தா உன் கோயிலிலே”

தீண்டாத கரங்கள் தீண்டப்பட்ட நேரம்

தீண்டாத கரங்கள் தீண்டப்பட்ட நேரம்

அதிகாலை வேளையில் சேவல் கூவியது. தன்னுடைய வீட்டிலிருந்து கிளம்பி டீக்கடையை நோக்கி புறப்பட்டார் செல்லையா.

Continue reading “தீண்டாத கரங்கள் தீண்டப்பட்ட நேரம்”

உயிரச்சம் விலக்கு!

கோயில் மசூதி குருத்துவாரா
கூடும் மக்கள் பொதுக்கூட்டம்
பாயில் நசியும் பழமுடலின்
பத்தி பாடல் முற்றோதல்
நோயில் நுடங்கும் நிணக்காடு
நுவலும் உண்மைப் பேச்செல்லாம்
வாயிற் காலன் வரவறிந்து
வடிக்கும் புலம்பல் வேறிலையே

Continue reading “உயிரச்சம் விலக்கு!”