விளக்கெரிக்க நீ வந்திடத்தான்

விளக்கெரிக்க நீ வந்திடத்தான்

ஒத்தையில வெள்ளி ஒன்னு முழிச்சிருக்க

உன்னை தேடி நான் வர பார்த்திருப்ப

அத்தையவள் காவலில நீயும் இருக்க

ஆத்தாடி நான் இப்ப என்ன செய்யவோ Continue reading “விளக்கெரிக்க நீ வந்திடத்தான்”

காக்கை கழுகு ஆகுமா? – சிறுகதை

காக்கை கழுகு ஆகுமா

தன் தகுதிக்கு மீறி நடந்து கொண்டால் என்னவாகும் என்பதை காக்கை கழுகு ஆகுமா? என்ற இக்கதையின் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம்.

முன்னொரு காலத்தில் மலர்வனம் என்றொரு காடு இருந்தது. அந்த காட்டின் அருகில் பர்வத மலை என்றொரு மலையும், மலையடி வாரத்தில் மரங்கள் நிறைந்து எங்கும் பசுமையாகக் காட்சி அளித்தது.

அக்காட்டில் காக்கை கருங்காலி வசித்து வந்தது. அது எப்போதும் தன்னைப் பெருமையாகவே எண்ணிக் கொள்ளும். Continue reading “காக்கை கழுகு ஆகுமா? – சிறுகதை”