திருந்திய மகன்

திருந்திய மகன்

முன்னொரு காலத்தில் பூஞ்சோலை என்ற ஊரில் பணக்காரர் ஒருவர் வசித்து வந்தார். அவர் மிகவும் நல்லவர். அவருக்கு வளவன், முகிலன் என இருமகன்கள் இருந்தனர். Continue reading “திருந்திய மகன்”

கட்டுப்பாடு காப்பாற்றும்

கோழிக்குஞ்சு மஞ்சு

கட்டுப்பாடு காப்பாற்றும் என்பதை இந்த சிறுகதை மூலம் உணர்ந்து கொள்வோம்.

மலர்வனம் என்ற காட்டின் அருகே கோழி கோமு தன்னுடைய ஐந்து குஞ்சுகளுடன் வசித்து வந்தது.

கோழி கோமு தனது குஞ்சுகளிடம் “என் அருமைக் குழந்தைகளே, காக்கை, கழுகு, பருந்து, நரி ஆகியவற்றிடம் நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.” என்றது.

“அவைகள் நம்மை உணவாக உட்கொள்ளக் கூடியவை. ஆதலால் நீங்கள் அவைகளை கண்டாலோ, குரலினைக் கேட்டாலோ ஓடி ஒளிந்து கொள்ள வேண்டும்.” என்று அவ்வப்போது அறிவுரை கூறிக் கொண்டே இருந்தது.

அது தனது குழந்தைகளை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்குமாறு பார்த்துக் கொண்டது. Continue reading “கட்டுப்பாடு காப்பாற்றும்”

மூன்று மீன்கள்

மூன்று மீன்கள்

அந்தியூர் என்ற ஊரில் இருந்த செங்குளத்தில் மூன்று மீன்கள் நண்பர்களாக வசித்து வந்தன.

வரும் முன் காப்போம், வரும் போது காப்போம், வந்த பின் காப்போம் என்பவை அம்மூன்று மீன்களின் பெயர்கள் ஆகும்.

Continue reading “மூன்று மீன்கள்”