பாட்டெனெ மாற்றும் வித்தையும் புரியல…

குற்றாலம் அருவி

கொட்டும் மழையில் நனைந்து பார்த்தேன்

ஒன்னும் புரியல…..

கொளுத்தும் வெயிலில் காய்ந்து கிடந்தேன்

ஒன்னும் புரியல…. Continue reading “பாட்டெனெ மாற்றும் வித்தையும் புரியல…”