நிதர்சனமாகா ஆசைகள்

டாக்டர் ஏ. பி. ஜே. அப்துல் கலாம்

புவியைத் தாண்டி புலம்பெயர்ந்து புதுயுகம் படைக்க ஆசை

புவியிடைக் கோட்டில் நின்று பூரிப்பாய் பூ பந்தாட ஆசை

கைரேகையை வைத்து ஆயுளைக் கணக்கிடும் கணியனைப்போல்

Continue reading “நிதர்சனமாகா ஆசைகள்”