கவிதையும் ரோட்டுக்கடை காளான் ஃப்ரையும்

சுவையான காளான் 65

கவிதையும்

ரோட்டுக்கடை காளான் ஃப்ரையும்

ஒன்றல்ல. இங்கொன்றும் அங்கொன்றும்

பொறக்கிக் கலக்க. Continue reading “கவிதையும் ரோட்டுக்கடை காளான் ஃப்ரையும்”

இயற்கை காதலி கவிதைகள்

இயற்கை காதலி கவிதைகள்

இயற்கை காதலி கவிதைகள் என்பவை இயற்கை பற்றிய அருமையான கவிதைகள்.

படித்துப் பாருங்கள்.

நீங்களும் இயற்கை மீது காதல் கொள்வீர்கள்! Continue reading “இயற்கை காதலி கவிதைகள்”