பொங்கல் நாளும் நம்மைப் பார்த்து தேடி வருது!

வெட்டாத செங்கரும்பு

வெட்டாத செங்கரும்பு

வேக வைத்த பனங்கிழங்கு

கெட்டியான நெய் சேர்த்து

செஞ்சு வச்ச பொங்கலுன்னு Continue reading “பொங்கல் நாளும் நம்மைப் பார்த்து தேடி வருது!”

குயிலோசை கேட்கின்ற அதிகாலை பொழுது

பெண்

குயிலோசை கேட்கின்ற அதிகாலை பொழுது…

அடியே உன் நடை தனிலே தெரிகின்ற அழகு…

மயிலென்ன மானென்ன உன் முன்னே எழுந்து…

மயக்கத்தில் ஆழ்ந்திடுமே உன்அருகாமை கடந்து… Continue reading “குயிலோசை கேட்கின்ற அதிகாலை பொழுது”