ஆசை ஆசை ஆசை

அத்த மக உன்ன‌

உச்சி மலையில் ஏறி பூத்திருக்கும் பூவெடுத்து

உன் தலையில் சூடிடத்தான் ஆசை!

பிச்சிப் பூ போல் இருக்கும் உன் மூக்கில்

சின்னதாக வைரக்கல்லை வச்சிடத்தான் ஆசை! Continue reading “ஆசை ஆசை ஆசை”

கர்த்தர் என்றும் அல்லா என்றும்

கர்த்தர் என்றும் அல்லாஹ் என்றும்

கர்த்தர் என்றும் அல்லா என்றும்

கண்டபடி கத்தாதீங்க

மொத்தத்தில் எல்லாமே ஒன்னுதான்; அத

முழுசா நீ மாத்திடாத மண்ணாத்தான் Continue reading “கர்த்தர் என்றும் அல்லா என்றும்”