திருந்திய மகன்

திருந்திய மகன்

முன்னொரு காலத்தில் பூஞ்சோலை என்ற ஊரில் பணக்காரர் ஒருவர் வசித்து வந்தார். அவர் மிகவும் நல்லவர். அவருக்கு வளவன், முகிலன் என இருமகன்கள் இருந்தனர். Continue reading “திருந்திய மகன்”

வீதியிலே பிள்ளையாரு

வீதியிலே பிள்ளையாரு

வீதியிலே பிள்ளையாரு – நம்ம

வாசலிலே நிக்குறாரு

பாதியிலே வந்துஇங்க நிற்குறாரு – உன்ன

பார்த்து பேசி போகத்தான் தேடுறாரு Continue reading “வீதியிலே பிள்ளையாரு”

கட்டுப்பாடு காப்பாற்றும்

கோழிக்குஞ்சு மஞ்சு

கட்டுப்பாடு காப்பாற்றும் என்பதை இந்த சிறுகதை மூலம் உணர்ந்து கொள்வோம்.

மலர்வனம் என்ற காட்டின் அருகே கோழி கோமு தன்னுடைய ஐந்து குஞ்சுகளுடன் வசித்து வந்தது.

கோழி கோமு தனது குஞ்சுகளிடம் “என் அருமைக் குழந்தைகளே, காக்கை, கழுகு, பருந்து, நரி ஆகியவற்றிடம் நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.” என்றது.

“அவைகள் நம்மை உணவாக உட்கொள்ளக் கூடியவை. ஆதலால் நீங்கள் அவைகளை கண்டாலோ, குரலினைக் கேட்டாலோ ஓடி ஒளிந்து கொள்ள வேண்டும்.” என்று அவ்வப்போது அறிவுரை கூறிக் கொண்டே இருந்தது.

அது தனது குழந்தைகளை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்குமாறு பார்த்துக் கொண்டது. Continue reading “கட்டுப்பாடு காப்பாற்றும்”

சின்னக்கொசு சொல்லும் கதை

Mosquito

ரீ… ரீ… ரீ… என்றபடி

ரீங்காரம் இட்டபடி

சின்னக் கொசு காதுப் பக்கம் வந்து நின்றது

என் கதையைச் சொல்லவா? என்று கேட்டது. Continue reading “சின்னக்கொசு சொல்லும் கதை”