பூனையின் சூழ்ச்சி

பூனையின் சூழ்ச்சி

மலர்வனம் என்றொரு காட்டில் வயதான புலி ஒன்று வசித்து வந்தது. அது தங்கி இருந்த இடத்தில் நிறைய எலிகள் இருந்தன.

புலி உணவினை உண்பதற்கு முன் எலிகள் புலியின் உணவினை உண்பதும், புலி உறங்கும்போது அதன் மீது விளையாடுவதுமாக நிறைய தொல்லைகளை எலிகள் செய்து வந்தன. Continue reading “பூனையின் சூழ்ச்சி”

யார் சிறந்த கொடையாளி?

யார் சிறந்த கொடையாளி

கொடையாளி என்பதற்கு இலக்கணமாக அனைவரும் சொல்வது கர்ணனைத்தான்.

பீமனுக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகத்தின் மூலம் கர்ணனின் பெருமையை கண்ண பிரான் எவ்வாறு விளக்கினார் என்பதைப் பாருங்களேன். Continue reading “யார் சிறந்த கொடையாளி?”

கழுதைப் பொதி

கழுதைப் பொதி

கழுதைப் பொதி என்ற கதை, ஏமாற்றுக்காரர்களின் நிலை என்னவாகும் என்பதை மிகத் தெளிவாக எடுத்துக்காட்டுகின்றது.

கருப்பூரில் முத்தன் என்ற வியாபாரி ஒருவன் இருந்தான். அவன் நகரத்தில் இருந்து சர்க்கரையை வாங்கி, பக்கத்து ஊர்களுக்குச் சென்று விற்று வந்தான். Continue reading “கழுதைப் பொதி”

பருத்திச் செடி

பருத்திச் செடி

பூங்காவனம் என்றொரு காடு இருந்தது. அதில் பரந்து விரிந்த ஆலமரம் ஒன்று இருந்தது.

அதில் ஆண்கிளி, பெண்கிளி, கிளிக்குஞ்சுகள் ஆகியவற்றைக் கொண்ட கிளிக் குடும்பம் ஒன்று வசித்து வந்தது. Continue reading “பருத்திச் செடி”

யார் வல்லவன்?

யார் வல்லவன்?

ஏமாற்றுக்கார தந்திரசாலியை தன்னுடைய சாமர்த்தியத்தால் வெற்றி பெற்ற சிறுவனைப் பற்றி அறிந்து கொள்ள யார் வல்லவன்? என்ற இந்த சீனதேசத்துக் கதையைப் படியுங்கள். Continue reading “யார் வல்லவன்?”