இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 2%

இந்திய ராணுவம்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 2% ராணுவத்திற்கு செலவிடப்படுகிறது. ஆனால் 1.3% மட்டுமே மருத்துவத்திற்கு செலவிடப்படுகிறது. இது

சரி : 59% (19 வாக்குகள்)

தவறு : 41% (13 வாக்குகள்)

 

 

கொரோனா வைரஸ் காய்ச்சல் விழிப்புணர்வு

கொரோனா வைரஸ் காய்ச்சல் விழிப்புணர்வு தகவல்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றைப் பின்பற்றுவோம்; கொரோனாவை ஒழிப்போம்! Continue reading “கொரோனா வைரஸ் காய்ச்சல் விழிப்புணர்வு”

கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலைத் தடுக்க அரசு எடுக்கும் நடவடிக்கைகள்

கருணைகொள் கொரோனா

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலைத் தடுக்க அரசு எடுக்கும் நடவடிக்கைகள்

திருப்தி : 68% (21 வாக்குகள்)

திருப்தி இல்லை : 32% (10 வாக்குகள்)