விரைக, உயர்க, வலிமை பெறுக

விரைக! உயர்க!! வலிமை பெறுக!!!

விரைக, உயர்க, வலிமை பெறுக என்று விளையாட்டுகள் நமக்கு வாழ்க்கைப் பண்பினைச் சொல்லிக் கொடுக்கின்றன‌ என்கிறார் பேராசிரியர் நவராஜ் செல்லையா அவர்கள்.

மனிதர்கள் பிறக்கின்றார்கள், பிரலாபித்துக் கொண்டே வாழ்கின்றார்கள். வந்த சுவடு தெரியாமல் மறைந்து போகின்றார்கள். இதுதான் மனித வரலாறு தருகின்ற வருத்தமான காட்சி.

கோடி கோடியாக மனிதர்கள் பிறக்கின்றார்கள், கூடிகூடி வாழ்ந்தவாறு, கோடியிலே கிடந்து, வாடி வதங்கி, அழுது புலம்பி, இளைத்துக் களைத்து, இறந்து போய் இருந்த இடத்தைக் காலி செய்து விடுகின்றார்கள்.

பூத உடல் போனாலும் புகழுடல் இந்தப் பூதலத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவர்கள்தான் புத்திசாலிகள்.

வரம் பெற்று வாங்கி வந்த இந்த மனித உடலை, புனித உடலாக மாற்றிப் புகழ் பெற்று இறப்பவர்கள்தான் பெருமை பெற்றவர்கள் ஆவார்கள்.

அப்படி நினைக்காதவர்கள் நிலை, மண்ணுக்கும் அதில் கிளம்பி மறையும் புழுதிக்கும் கீழ்தான், பாழ்தான்.

‘தோன்றிற் புகழோடு தோன்றுக அஃதிலார் தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று’ என்று வள்ளுவர் பாடிச் சென்றார்.

 

‘தோன்றிற் பொருளோடு தோன்றுக – அஃதிலார்
தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று’

என்று சமுதாய தர்மமாக பாட வேண்டிய நிலைமை இன்று நம்மிடையே நிறைந்து கிடக்கிறது.

பொருளில்லார்க்கு இவ்வுலகமில்லை என்று பாடியது உண்மைதான்.

பணம் இல்லாதவன் பிணம் என்ற பழமொழி நூற்றுக்கு நூறு இன்று பொருந்துகிறது. காரணம் – நமது சமுதாய அமைப்பு அப்படி மாறிப்போய் கிடக்கிறது. Continue reading “விரைக, உயர்க, வலிமை பெறுக”

30 நிமிட நடை பயிற்சியின் நன்மைகள்

நடை பயிற்சி

நடை பயிற்சி என்பது இன்றைய சூழ்நிலையில் மனத்திற்கும் உடலுக்கும் ஆரோக்கியம் அளிக்கக்கூடியதாகவும், அவசியமானதாகவும் உள்ளது.

நடைபயிற்சி மேற்கொள்வதால் எண்ணில்லாத பயன்கள் ஏற்படுகின்றன.

ஒருநாளைக்கு 30 நிமிடங்கள் வரை நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வதால் ஏற்படும் பயன்களுள் சிலவற்றைப் பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “30 நிமிட நடை பயிற்சியின் நன்மைகள்”

உணவு இரைப்பையில் இருக்கும் காலம்

உணவுப்பொருட்கள் இரைப்பையில் இருக்கும் காலம்

நாம் உண்ணும் உணவு இரைப்பையில் இருக்கும் காலம் எவ்வளவு என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

நமது உடலுக்கு தேவையான ஆற்றல் நாம் உண்ணும் உணவுப் பொருட்களிலிருந்து கிடைக்கிறது. அவற்றின் செரிமானத்திற்கான கால அளவு வேறுபடுகிறது.

எனவே ஒரே நேரத்தில் பழங்கள், காய்கறிகள், சோறு உள்ளிட்டவைகளை உண்ணக் கூடாது. Continue reading “உணவு இரைப்பையில் இருக்கும் காலம்”

வாழ்வு செழிக்க ஆரோக்கிய குறிப்புகள்

வாழ்வு செழிக்க ஆரோக்கிய குறிப்புகள்

நம் வாழ்வு செழிக்க கடைப்பிடிக்க வேண்டிய‌ ஆரோக்கிய குறிப்புகள் சில இங்கே உள்ளன.

இன்றைக்கு இருக்கும் பரபரப்பான சூழ்நிலையில் ஆரோக்கியமாக‌ வாழ அவை உதவும். Continue reading “வாழ்வு செழிக்க ஆரோக்கிய குறிப்புகள்”

கருப்பை இறக்கம்

கருப்பை இறக்கம்

கருப்பை என்பது முற்றிலும் தசைகளால் ஆன ஒரு பை போன்ற அமைப்பு. இடுப்புப் பகுதியில் உள்ள தசைகள் மற்றும் தசைநார்கள் கருப்பையை அதனிடத்தில் நிறுத்த துணை புரிகின்றன.

அத்தைய தசைகள் மற்றும் தசைநார்கள் வலுவிழப்பதாலும், தளர்வடைவதாலும் கருப்பையானது தனது நிலையிலிருந்து கீழிறங்குகிறது. Continue reading “கருப்பை இறக்கம்”