உலக அரிதான நோய்கள் தினம் – கவிதை

வெள்ளம் போல விரிந்து பரவும்

வினையின் தொற்று வாராமல்

மெள்ள அறிவை மிகவே கூட்டி

மனதும் உடலும் மாசுநீக்கிக்

Continue reading “உலக அரிதான நோய்கள் தினம் – கவிதை”

கெடு தேதியைத் தெளிவாக அச்சிடுங்கள்

தமிழ்நாடு அரசின் ஆவின் பால் நிறுவனம் புகழ் பெற்றது. நயமிக்க, தரமிக்க பால், தயிர், நெய், பால்கோவா போன்ற சுவை மிக்க இதர பொருட்களையும் இந்நிறுவனம் தயாரித்து வழங்கி வருவது அனைவரும் அறிந்தது தான்.

Continue reading “கெடு தேதியைத் தெளிவாக அச்சிடுங்கள்”

அருகம்புல்லின் மருத்துவ பயன்கள்

இந்தியாவின் அனைத்து பாகங்களிலும், குறிப்பாக சூரிய வெளிச்சமும், ஈரப்பசையுடன் கூடிய தட்ப வெப்ப நிலைப் பகுதிகளில் அருகம்புல் வளர்கிறது.

‘சைனோடோன்’ (Cynodon), ‘டேக்டைலோன் பெர்ஸ்’ (dactylon pers) என்பது அருகம்புல்லின் தாவரவியல் பெயர்.

வ‌டமொழியில் ‘தூர்வா'(Dhoorva) என்றும், இந்தியில் ‘தூப்’ (Dhoob) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

Continue reading “அருகம்புல்லின் மருத்துவ பயன்கள்”

உடல் உறுப்புகளைப் பாதிக்கும் செயல்பாடுகள் எவை?

உடல் உறுப்புகளைப் பாதிக்கும் செயல்பாடுகள் எவை?

நாம் நலமாக வாழ நம்முடைய உள்ளுறுப்புக்கள் மற்றும் புறஉறுப்புக்கள் ஆரோக்கியான நிலையில் இருப்பது மிகவும் அவசியமானது.

நாம் சில செயல்பாடுகளைத் தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளும்போது, அவை நம்முடைய உடல் உறுப்புகளைப் பாதிப்படையச் செய்வதோடு நம்முடைய ஆரோக்கியத்தையும் பெரிதும் பாதிக்கிறது.

உடல் உறுப்புகளைப் பாதிக்கும் செயல்பாடுகள் எவை? அவை எவ்விதம் உடல்உறுப்புகளைப் பாதிக்கின்றன என்பது பற்றிப் பார்ப்போம்.

Continue reading “உடல் உறுப்புகளைப் பாதிக்கும் செயல்பாடுகள் எவை?”