சர்க்கரை நோய் – மாத்திரைகள் – இன்சுலின்

InsulinPen

சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கு இன்சுலின் குறைவு அல்லது இன்சுலின் வேலை செய்யாமை போன்ற குறைபாடு இருக்கும். இதன் அடிப்படையில் சர்க்கரை மாத்திரை இரு வகைப்படும். மேலும் மாத்திரைகள் இருவிதமாக செயல்படக் கூடியவை. Continue reading “சர்க்கரை நோய் – மாத்திரைகள் – இன்சுலின்”

இடைவேளை உணவு

Tea_cup

இடைவேளை உணவு சர்க்கரை நோய் உள்ளவருக்கு தாழ்நிலை சர்க்கரை உண்டாவதை தடுக்கிறது. அதிகம் பசி எடுப்பதை தடுக்கிறது. சர்க்கரை சீராக இருக்க உதவுகிறது.  Continue reading “இடைவேளை உணவு”

சர்க்கரை நோய் உணவு – சாப்பிடலாம்

Thandu-keerai

சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் தாராளமாக சாப்பிடக்கூடியவை.

பச்சை இலை, காய்கறிகள், மொச்சை முருங்கைக்காய் Continue reading “சர்க்கரை நோய் உணவு – சாப்பிடலாம்”