தோசைப் பொடி செய்வது எப்படி?

சுவையான தோசைப் பொடி

தோசைப் பொடி சட்னி இல்லாமல் தோசையைத் தொட்டு உண்ண ஏற்ற பொடி வகையாகும். இதனை சுவையாகவும், எளிமையாகவும் வீட்டில் செய்யலாம்.

மொத்தமாக செய்து வைத்துக் கொண்டு தேவைப்படும் போது இதனை உபயோகித்துக் கொள்ளலாம். இனி தோசைப் பொடி செய்முறை பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “தோசைப் பொடி செய்வது எப்படி?”

பேபி கார்ன் பெப்பர் ஃபிரை செய்வது எப்படி?

பேபி கார்ன் பெப்பர் ஃபிரை

பேபி கார்ன் பெப்பர் ஃபிரை அருமையான தொட்டுக் கறி ஆகும். எளிய முறையில் சுவையாக இதனை செய்யும் முறை பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “பேபி கார்ன் பெப்பர் ஃபிரை செய்வது எப்படி?”

வெஜிடேபிள் புலாவ் செய்வது எப்படி?

சுவையான வெஜிடேபிள் புலாவ்

வெஜிடேபிள் புலாவ் என்பது அருமையான கலவை சாத வகை ஆகும். இதனை எளிதில் வீட்டில் சுவையாகச் செய்து அசத்தலாம். இனி வெஜிடேபிள் புலாவ் செய்முறை பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “வெஜிடேபிள் புலாவ் செய்வது எப்படி?”

வாழைக்காய் வறுவல் செய்வது எப்படி?

சுவையான வாழைக்காய் வறுவல்

வாழைக்காய் வறுவல் அருமையான தொட்டு கறி ஆகும்.

இது மிகவும் சுவையாகவும், மணமாகவும் இருக்கும்.

எளிய முறையில் வாழைக்காய் வறுவல் செய்வது எப்படி என்று பார்ப்போம். Continue reading “வாழைக்காய் வறுவல் செய்வது எப்படி?”

மட்டன் உப்புக் கறி செய்வது எப்படி?

சுவையான மட்டன் உப்புக் கறி

மட்டன் உப்புக் கறி என்பது மசாலா சேர்க்காமல், ஆட்டின் கறியால் செய்யக்கூடிய அருமையான தொட்டுக்கறி ஆகும். ஆட்டுக்கறி, உப்பு மற்றும் மிளகாய் வற்றல் மட்டுமே கொண்டு இந்த உணவு வகை செய்யப்படுகிறது.

எங்கள் ஊரில் மசாலா சேர்த்து செய்யப்படும் கறி வகையை காட்டிலும் உப்புக் கறி செய்வதே நடைமுறையில் அதிகமாகும்.

இனி உப்புக் கறி செய்யும் முறை பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “மட்டன் உப்புக் கறி செய்வது எப்படி?”