மதம் என்றால்

மதம் என்றால் அன்பு

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

மதம் என்றால்

அன்பு : 69% (9 வாக்குகள்)

அதிகாரம் : 31% (4 வாக்குகள்)

தமிழ்நாட்டில் 2019 மக்களவைத் தேர்தல் நடத்திய தேர்தல் கமிசனை நான்

வாக்குப் பதிவு இயந்திரம்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

தமிழ்நாட்டில் 2019 மக்களவைத் தேர்தல் நடத்திய தேர்தல் கமிசனை நான்

திட்டுகிறேன் : 67% (10 வாக்குகள்)

பாராட்டுகிறேன் : 33% (5 வாக்குகள்)

 

மருத்துவ கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2019

கிருத்துவ மருத்துவ கல்லூரி

மருத்துவ கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2019 பட்டியலில் 30 இடங்களில் தமிழ்நாட்டினைச் சார்ந்த 6 கல்லூரிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. Continue reading “மருத்துவ கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2019”