ஞானி – கவிதை

“அரச மரத்தடியிலோர்
ஆண்டியிருக்கிறார்
எல்லார் குறைக்கும்
ஏதோ வழி பகிர்கிறார்”

வேறொருவர் சொல்லக்கேட்டு
வேகமாய்ச் சென்றிட்டேன்
மந்தகாசப் புன்னகையோடு
மௌன முகமொன்று
மலர்ந்ததெனைக் கண்டு
அண்மையில் சென்று நன்மை நாடினேன்

Continue reading “ஞானி – கவிதை”

விவசாயி எதை இழந்தான்?

உரிமையை இழந்த விவசாயி

விவசாயி எப்படி இருந்தான்; ஏன் இன்று இழிநிலை அடைந்தான்? என்பதைச் சுருக்கமாகச் சொல்லும் கட்டுரை. படித்துப் பாருங்கள்; படித்ததை யோசித்துப் பாருங்கள்.

தொழுங்குலத்திற் பிறந்தாலென் சுடர்முடி மன்னவராகி
எழுங்குலத்திற் பிறந்தாலென் இவர்க்குப்பின் வணிகரெனும்
செழுங்குலத்திற் பிறந்தாலென் சிறப்புடையர் ஆனாலென்
உழுங்குலத்திற் பிறந்தாரே உலகுய்யப் பிறந்தாரே. (ஏரெழுபது.கம்பர்)

பாடலின் பொருள்

எல்லோரும் வணங்கும் குலத்தில் பிறந்தால் என்ன?

அரச குலத்தில் குலத்தில் பிறந்தால் என்ன?

வணிகர் அல்லது செல்வர் குலத்தில் பிறந்தால் என்ன?

இவர்களை எல்லாம் விட உழவர்களே மேலானவர்கள்.

ஏனென்றால் அவர்கள்தான் மனிதர்கள் உயிரோடு வாழ உணவு படைக்கின்றார்கள்.

இதுதான் விவசாயியின் அன்றைய நிலை.

இன்று இருப்பதோ அவல நிலை.

Continue reading “விவசாயி எதை இழந்தான்?”

சிக்கனம் தேவை இக்கணம்

சிக்கனம் தேவை இக்கணம்

இன்றைய பொருளாதாரம் பணப் பொருளாதாரம் என்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம். முன்பு ஒரு காலத்தில் பணம் இடை ஆளாக வருவதற்கு முன்பு பண்டமாற்று முறை நடைமுறையில் இருந்ததாக பொருளாதார வரலாறு கூறுகிறது.

தேசியகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் ஒரு கவிதையில்

Continue reading “சிக்கனம் தேவை இக்கணம்”

மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்!

மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்!

தமிழக முதல்வராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள திரு.மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் தமிழ்நாட்டினை வளர்ச்சிப் பாதையில் சிறப்பாக‌ வழிநடத்திட வாழ்த்துக்கள்!