எதார்த்தம் – கவிதை

கேட்காத கடவுளுக்கு படையல் இட்டு

கேட்கும் மனிதனுக்கு சில்லறை தேடுவது

சுயநலத்தின் எதார்த்தம்

நால்வண்ண கொடியும் இரண்டாயிர காகிதமும்

சாலையில் கிடந்தால்

இரண்டாயிரத்தை எடுப்பது

ஆசையின் எதார்த்தம்

Continue reading “எதார்த்தம் – கவிதை”

புத்தாண்டு எப்போது பிறக்கும்?

புத்தாண்டு எப்போது பிறக்கும்?

ஆங்கிலத்தின் முதல் திங்கள் வந்து விட்டால்

புத்தாண்டு பிறந்துவிடும்! உள்ளமோ குதூகலிக்கும்

கூடிப் பேசி வாழ்த்துச் சொல்ல மனம் துடிக்கும்

‘அலைபேசி, தொலைபேசி, மின் அஞ்சல்

Continue reading “புத்தாண்டு எப்போது பிறக்கும்?”