காந்திக்கு நோபல் பரிசு கொடுக்காதது பெரும் தவறு

காந்தி

அகிம்சையை ஆயுதமாகக் கொண்டு போராடி உலகையே மாற்றியவர் காந்தியடிகள்.அவருக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்படவே இல்லை. ஆனால் காந்தியக் கொள்கைகளைப் பின்பற்றியமைக்காக மார்டின் லூதர்கிங், நெல்சன் மண்டேலா போன்றவர்களுக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது. Continue reading “காந்திக்கு நோபல் பரிசு கொடுக்காதது பெரும் தவறு”

திருவள்ளுவர் தினம்

திருவள்ளுவர்

திருவள்ளுவர் என்ற முற்றும் அறிந்த ஞானியால் தமிழுக்கும் தமிழகத்திற்கும் மிகப்பெரிய பெருமை உலகளவில் கிடைத்திருக்கிறது . Continue reading “திருவள்ளுவர் தினம்”