நிலத்தின் வளத்தை காப்பது

நிலத்தின் வளத்தைக் காப்பது

இன்று நமது பொது உணவுப்பொருள் உற்பத்தியில் 20 விழுக்காடு அயல்நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியாகிறது. நமது உணவுத்தேவையில் 33 விழுக்காடு பற்றாக்குறைதான்.

ஆயினும் மகிழ்ச்சியான ஒருசெய்தி, மக்கள்தொகையை ஈடுகொடுத்து உணவுப்பொருள் உற்பத்தியாகி உள்ளது. Continue reading “நிலத்தின் வளத்தை காப்பது”

கொரோனா ஊரடங்கை முழுவதும் தளர்த்துவதற்கு

மதுக்கடைகளைத் திறப்பது

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

கொரோனா ஊரடங்கை முழுவதும் தளர்த்துவதற்கு முன்பு மதுக்கடைகளைத் திறப்பது

தவறு : 91% (53 வாக்குகள்)

சரி : 9% (5 வாக்குகள்)

 

உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம்

உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம்

உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம்.

இன்றைய பொருளாதாரம் எப்படி இருக்கிறது?

வேளாண்மைப் பொருளாதார வகையில் நாம் எங்கே போய்க் கொண்டிருக்கிறோம்?

நாம் எங்கே போக வேண்டும்?

நமது நாடு வேளாண்மை நாடு.

வேளாண்மைக்குரிய நிலப்பரப்பு, நிலவளம், மனித சக்தி மிகுந்த நாடு.

நமது இலக்கியங்களில் காப்பியங்களில் தவறாமல் வேளாண்மையைப் புகழ்ந்து பேசாத கவிஞர்கள் இல்லை.

ஆனால், இன்றைய தலைமுறையில் வேளாண்மைத் துறையில் போதிய ஆர்வம் இல்லை!

அரசுப் பணிகளை விட வியாபாரத்தை விட விவசாயம் இரண்டாந்தரத் தொழில் என்று கருதப்படுகிறது.

இது முற்றிலும் தவறு.

Continue reading “உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம்”

கொரோனா ஊரடங்கை மே 4, 2020 முதல் தளர்த்துவதை நான்

கொரோனா ஊரடங்கு

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

கொரோனா ஊரடங்கை மே 4, 2020 முதல் தளர்த்துவதை நான்

எதிர்க்கிறேன் : 67% (20 வாக்குகள்)

வரவேற்கிறேன் : 33% (10 வாக்குகள்)

 

வளர்ச்சி எப்படி இருக்க வேண்டும்?

வளர்ச்சி எப்படி இருக்க வேண்டும்?

வளர்ச்சி எப்படி இருக்க வேண்டும்?

மனிதனின் அறிவு வளர வேண்டும்.

வளர்ந்து வரும் உலகியலில், மானுடவியலில் எத்தனை எத்தனையோ அறைகூவல்கள் தோன்றுகின்றன.

அவற்றை தாக்குப்பிடித்து நின்று போராடி முன்னேற வேண்டும்.

அறிவின் வளர்ச்சிக்குப் புத்தம் புதிய நூல்களைக் கற்கவேண்டும்.

Continue reading “வளர்ச்சி எப்படி இருக்க வேண்டும்?”