பயிர் சுழற்சி – மண் வளம் காக்கும் மகசூல் பெருக்கும்

பயிர் சுழற்சி

பயிர் சுழற்சி பராம்பரியமாக நம்முடைய நாட்டில் வேளாண்மையில் பின்பற்றும் ஓர் நடைமுறையாகும். இம்முறையானது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே நடைமுறையில் இருந்து வருகிறது.

பயிர் சுழற்சி என்பது ஒரே நிலத்தில் வெவ்வேறு வகையான பயிர்களை வெவ்வேறு வகையான காலநிலைகளில் பயிர் செய்யும் முறையைக் குறிக்கும். Continue reading “பயிர் சுழற்சி – மண் வளம் காக்கும் மகசூல் பெருக்கும்”

பிளாஸ்டிக் தவிர்த்தல் ‍- சிறிய செயல் பெரிய நன்மை

Plastic Grabage

பிளாஸ்டிக் தவிர்த்தல் என்பது காலத்தின் கட்டாயம். நமது ‍சிறிய செயல்கள் இந்த உலகிற்குப் பெரிய நன்மைகள் தருகின்றன‌ என்பதை நாம் உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும்.

துணிப்பை அல்ல; உன்னதப்பை

மளிகைப் பொருட்கள், பால், காய்கறி, துணிக்கடை, மருந்துக் கடை, மின்னணு சாதனக் கடைகள் போன்ற இடங்களுக்கு செல்லும் போது ஒரு துணிப்பையை வைத்துக் கொள்வோம்.

அது வெறும் துணிப்பை அல்ல; உயிர்களின் துயர் துடைக்கும் உன்னதப்பை. Continue reading “பிளாஸ்டிக் தவிர்த்தல் ‍- சிறிய செயல் பெரிய நன்மை”

ஆட்டுக் கிடை – இயற்கை விவசாயம் பற்றி அறிவோம்.

ஆட்டுக் கிடை

ஆட்டுக் கிடை போடுதல் என்பது பழங்காலத்தில் மக்கள் கடைப்பிடித்த‌ இயற்கை விவசாய முறைகளில் ஒன்றாகும்.

மனிதன் ஓரிடத்தில் தங்கி நாகரிகம் உருவான காலத்தில் இருந்து ஆடு வளர்த்தல் நடைமுறைப் படுத்தப்பட்டது.

ஆட்டின் கழிவுகளான சாணம், சிறுநீர் ஆகியவை இயற்கை உரங்களாக பயன்பட்டு வருகின்றன. Continue reading “ஆட்டுக் கிடை – இயற்கை விவசாயம் பற்றி அறிவோம்.”

மலைகள் – உயிர்சூழல்களின் கலவை

மலை வாழிடம்

மலைகள் உயிர்சூழல்களின் கலவை ஆகும். இது நிலவாழிடத்தின் முக்கிய பிரிவாகும். இவ்வாழிடத்தில் நிலவாழிடத்தின் பெரும்பாலான வாழிடங்கள் அமைந்துள்ளன. Continue reading “மலைகள் – உயிர்சூழல்களின் கலவை”

உலகின் பசுமையான நாடுக‌ள் – 2018

Geneva-Switzerland

உலகின் பசுமையான நாடுக‌ள் – 2018 அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. சுவிட்சர்லாந்து இதில் முதலிடத்தில் உள்ளது.

Continue reading “உலகின் பசுமையான நாடுக‌ள் – 2018”