தமிழ்நாட்டின் பாசன முறைகள்

தமிழ்நாட்டின் பாசன முறைகள்

தமிழ்நாடு மழையை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் மட்டும் பெற்று, ஆண்டு முழுவதும் அதனைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் அமைப்பினைக் கொண்டுள்ளது.

எனவே வேளாண்மைக்குத் தேவையான நீர், தேவையான அளவு தேவையான நேரத்தில் கிடைப்பதற்காக தமிழ்நாட்டின் பாசன முறைகள் மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகும். Continue reading “தமிழ்நாட்டின் பாசன முறைகள்”

நெயில் பாலிஷ் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

நெயில் பாலிஷ்

நெயில் பாலிஷ் இன்றைக்கு சிறுகுழந்தைகள் முதல் பேரிளம் பெண்கள் வரை அனைவரின் முக்கியமான தவிர்க்க முடியாத அலங்காரப் பொருளாக உள்ளது. கிராமம் முதல் நகரத்தில் வசிக்கும் பெண்கள் வரை எல்லோரும் அன்றாட வாழ்வில் இதனைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

நெயில் பாலிஷ் அழகோடு ஆபத்தினையும் நமக்கு உண்டாக்குகிறது என்பது எல்லோருக்கும் தெரியாத அதிர்ச்சியூட்டும் உண்மை.

இது நமக்கும் மட்டுமல்ல சுற்றுசூழலுக்கும் ஆபத்தானது என்பது அடுத்த வேதனையான உண்மை. நெயில் பாலிஷ் மட்டுமல்லாது அதனை நீக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ரிமூவரும் ஆபத்தானதே.

Continue reading “நெயில் பாலிஷ் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்”

வள்ளுவரோடு சிறு ஊடல்

அறிவும் பண்பும்

வள்ளுவ,

உன் வாய்மையின் முரசினூடே

இந்தச் சின்னவனின் பெரு வணக்கம்

உன்மேல் எனக்கொரு சிறு சுணக்கம்!

நீ ஏன் மக்கட் பண்பிலா மானுடரை

மரம் போல்வர் என்றுரைத்தாய்?

Continue reading “வள்ளுவரோடு சிறு ஊடல்”