உலக வெப்பமயமாதல்

உலக வெப்பமயமாதல்

உலக வெப்பமயமாதல் என்பது இன்றைய மனித குலத்தை எதிர்நோக்கியிருக்கும் மிகப்பெரிய பிரச்சினைகளில் ஒன்று. உலகம் வெப்பமயமாதலுக்கு முக்கிய காரணம் கிரீன்ஹவுஸ் விளைவு ஆகும். Continue reading “உலக வெப்பமயமாதல்”

இந்தியப் பெரு நதிகள்

இந்தியப் பெரு நதிகள்

20000 சதுர கிலோ மீட்டருக்கு மேல் வடிநிலப்பரப்பை கொண்ட இந்தியப் பெரு நதிகள் 14 உள்ளன. இந்தியப் பெரு நதிகள் பற்றிய‌ முக்கிய அம்சங்கள் ஆறுவாரியாக கீழே கூறப்பட்டுள்ளன‌.

Continue reading “இந்தியப் பெரு நதிகள்”

பஞ்ச காவ்யா – இயற்கை பயிர் ஊக்கி

பஞ்ச காவ்யா

பஞ்ச காவ்யா என்பது பயிர்களின் வளர்ச்சிக்கு ஊட்டச் சத்தாகவும், பூச்சிகளை விரட்டுவதற்கும் பயன்படுகிறது. கால் நடைகளுக்கும் கொடுத்தால் அவற்றின் நோய் எதிர்ப்பாற்றல் பெருகுகிறது. Continue reading “பஞ்ச காவ்யா – இயற்கை பயிர் ஊக்கி”

இயற்கை பூச்சி விரட்டி

பூச்சி விரட்டி

பூச்சி விரட்டி என்பது நமது வீட்டுத்தோட்டம், மாடித் தோட்டம் ஆகியவற்றில் வளர்க்கப்படும் தாவரங்களை பூச்சி தொல்லைகளிலிருந்தும், பயிர்களுக்கு ஏற்படும் நோய்களிலிருந்தும் பாதுகாக்கின்றது. Continue reading “இயற்கை பூச்சி விரட்டி”

இயற்கை உரம் தயாரிப்பது எப்படி?

இயற்கை உரம்

வீட்டுத்தோட்டம், மாடித்தோட்டம் மற்றும் விவசாயம் போன்றவற்றிற்கு இயற்கை உரம் பயன்படுத்துவது மிகவும் நல்லது. Continue reading “இயற்கை உரம் தயாரிப்பது எப்படி?”