வீட்டுத் தோட்டத்தில் பழமரங்கள் வளர்ப்பு

பழமரங்கள்

வீட்டுத் தோட்டத்தில் மா, சப்போட்டா, எலுமிச்சை, மாதுளை, கொய்யா போன்ற பழமரங்கள் வளர்க்கலாம். Continue reading “வீட்டுத் தோட்டத்தில் பழமரங்கள் வளர்ப்பு”

தென்னை மரம் வளர்ப்பு

தென்னை

வீட்டுத் தோட்டத்தில் வளர்க்கக் கூடிய மர வகைகளில் தென்னை மரம் ஒன்றாகும். தென்னை மரம் நடுவதற்கு முதலில் குழி தயார் செய்ய வேண்டும். 3x3x3 அடிக்கு குழி தோண்ட வேண்டும். Continue reading “தென்னை மரம் வளர்ப்பு”

வீட்டுத்தோட்டம் – செடிகள்

செடிகள்

வீட்டுத் தோட்டத்தில் பயிர் செய்யப்படும் செடி வகைகளை காய்கறிச் செடிகள், மூலிகைச் செடிகள், கீரை வகைகள் மற்றும் பூச் செடிகள் என வகைப்படுத்தலாம். Continue reading “வீட்டுத்தோட்டம் – செடிகள்”

வீட்டுத்தோட்டம்

வீட்டுத்தோட்டம்

வீட்டுத்தோட்டம் மூலம் அன்றாட தேவைக்கான உணவுப் பொருட்களில் 60% வரை பூர்த்திசெய்ய முடியும். மேலும் இதன் மூலம் “உணவு விஷம்” இல்லாத உணவுப் பொருட்களை உண்டு சுகமான வாழ்விற்கு அடித்தளம் அமைக்க முடியும். Continue reading “வீட்டுத்தோட்டம்”