கல்வி செல்ல வேண்டிய திசை எது?

இன்றைய கல்வி செல்ல வேண்டிய திசை எது

கல்வி செல்ல வேண்டிய திசை எது? என்ற இக்கட்டுரை, எங்கே போகிறோம் என்னும் நூலில் தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார் எழுதிய கல்விச் சிந்தனைகள் என்னும் பகுதியில் இடம் பெற்றுள்ளது.

கல்விக்கு இதயம் தேவை. சோவியத் கல்வியாளன் சுகோம்லின்ஸ்கி ‘குழந்தைகளுக்கு இதயத்தைக் கொடுங்கள்’ என்று எழுதினான். Continue reading “கல்வி செல்ல வேண்டிய திசை எது?”

ஆன்றோர்களுக்கு வெற்றி சேர்ப்பிக்கின்றோமா?

ஆன்றோர்களுக்கு வெற்றி சேர்ப்பிக்கின்றோமா

ஆன்றோர்களுக்கு வெற்றி சேர்ப்பிக்கின்றோமா? என்ற இக்கட்டுரை, எங்கே போகிறோம் என்னும் நூலில் தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார் எழுதியது.

இந்தியா பல நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகள் வரலாற்றுப் பழமை உடையது. இந்த நாட்டினுடைய பழமைக்கு ஈடாக வேறு எதுவும் சொல்ல முடியாது. Continue reading “ஆன்றோர்களுக்கு வெற்றி சேர்ப்பிக்கின்றோமா?”

அறிவோம் தமிழ்ச் சொற்கள்

அறிவோம் தமிழ்ச் சொற்கள்

இன்றைக்கு பெரும்பாலும் பலபொருட்களின் பெயர்களை நாம் ஆங்கிலத்திலேயே உச்சரிக்கின்றோம்.

ஆங்கிலத்திற்கு நிகரான தமிழ்ச் சொற்களையும் அறிந்து கொள்ளவே இந்த அறிவோம் தமிழ்ச் சொற்கள் பகுதி. படித்து பயன் பெறுங்கள். Continue reading “அறிவோம் தமிழ்ச் சொற்கள்”

சிகரம் தொட்ட‌ சிவசங்கரி

சிகரம் தொட்ட‌ சிவசங்கரி

சிகரம் தொட்ட‌ சிவசங்கரி என்ற‌ இக்கட்டுரையில் நாம் சிவசங்கரியின் வாழ்க்கை வரலாறு மற்றும் அவரின் படைப்புகளில் சிலவற்றைப் பற்றி பார்ப்போம்.

சிவசங்கரி சிறந்த தமிழ் எழுத்தாளர் மற்றும் சமூக ஆர்வலர். இவருடைய எழுத்துக்கள் அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாகவும், உத்வேகத்தை அளிப்பதாகவும் உள்ளது. Continue reading “சிகரம் தொட்ட‌ சிவசங்கரி”