விரிந்த தளம் கொண்ட வலம்

வலம்

மாத இதழாக வெளிவரும் வலம் இதழின் பொறுப்பாசிரியர்களாக அரவிந்தன், நீலகண்டன், ஜடாயு மற்றும் ஹரன் பிரசன்னா ஆகியோர் உள்ளனர்.

80 பக்கங்களுடன் கருப்பு ‍வெள்ளையில் மாதம் தோறும் ‘வலம்’ இதழ் வெளிவருகிறது.

வரலாறு, அரசியல், கலை, இலக்கியம் உள்ளிட்ட எல்லாத் துறைகளைச் சேர்ந்த ஆழமான விரிவான கட்டுரைகளை வலம் இதழ் தாங்கி நிற்கிறது.

சமரசமின்மை, நேர்மை, நுண்ணிய பார்வையுடன் செயல்படும் ஓர் இதழாக ‘வலம்’ விளங்குவதை நாம் காணலாம்.

Continue reading “விரிந்த தளம் கொண்ட வலம்”

தமிழின் இயக்கம் இசையில் மயக்கம்

தமிழின் இயக்கம் இசையில் மயக்கம்

உலகத்திலுள்ள மொழிகளில் எல்லாம் பழமையான மொழி நம் தமிழ்மொழி என்று பலரும் கண்டறிந்து கூறியிருக்கின்றனர். ஓலைச்சுவடி முதல் கணிப்பொறியின் இணையம் வரை தமிழ் தன் தடத்தைப் பதிக்கிறது.

காலத்திற்கு ஏற்ப மொழி தன்னைப் புதுப்பிக்கிறது. அந்தப் புதுமையைப் புகுத்துபவர்கள்தான் கவிஞர்கள். இசைத்தமிழ், இயல்தமிழ், நாடகத்தமிழ் என்று பெரும் பிரிவுகளாக தமிழைப் பிரித்துள்ளனர்.

Continue reading “தமிழின் இயக்கம் இசையில் மயக்கம்”

ஈகரைத் தமிழ்க் களஞ்சியம்

ஈகரைத் தமிழ்க் களஞ்சியம்

நெற்களஞ்சியம் என்று கூறுவார்கள். அறிவுக் களஞ்சியம் என்று கூறுவார்கள். இவை எண்ண முடியாதவை; கணித்துக் கூற முடியாதவை. அளவில், ஆற்றலில், சிறப்பில் அதிகமான அளவில் இருக்கக்கூடியவற்றை நாம் ”களஞ்சியம்” என்று கூறுகிறோம்.

 இணையதளங்களில்,  அனைத்தும் கலந்த மாபெரும் களஞ்சியமாக வெளிப்பட்டு நிற்பது ” ஈகரைத் தமிழ்க் களஞ்சியம்”  எனும் இணையதளம் ஆகும்.

Continue reading “ஈகரைத் தமிழ்க் களஞ்சியம்”

காலம் போற்றும் கவிஞர்கள்

கண்ணதாசன்

மனிதன் தன் உள்ளத்தில் உள்ளதை வெளிப்படுத்தப் பயன்பட்டது மொழி ஆகும். எழுத்து மொழி, பேச்சு மொழி, செயல் மொழி என்று மொழியாளர்களும் மற்றும் ஒலியின் அளவை வைத்து அதை 1 மாத்திரை, 1/2 மாத்திரை என்று ஒலியிலாளர்களும் கூறுவதாக மொழி வரலாறு கூறுகிறது.

உலகில் உள்ள மொழிகளையெல்லாம்

உயர்வால் நானும் மதிக்கின்றேன்

தலைமைத் தன்மையை அவரவர் மொழிக்கு

சாற்றுபவர் தம்மைத் துதிக்கின்றேன்

மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவை நான் வாசித்த கவிஞர் உலகநாதனின் வரிகள் ஆகும்.

Continue reading “காலம் போற்றும் கவிஞர்கள்”

யாவரும்.காம் – புது யுகத்தின் முகம்

யாவரும்.காம்

‌இலக்கியம் எழுதிப் பழகவோ, அறிந்து ரசிக்கவோ, திறனைக் காட்டித் தன்னை உலகறியச் செய்யவோ, பிறதின் உயரமறியவோ, அவ்வுயரம் தாண்டவோ பெரிதும் உதவும் நாற்றங்கால் தான் யாவரும்.காம்.

மேன்மையான படைப்புகள், தரமான படைப்புகள், சிறப்பான படைப்புகள், உன்னதமான படைப்புகள் என எதனையெல்லாம் சொல்கிறோமோ, அவையனைத்தும் எழுதப்படும் இடமாக இந்த இணையதளம் உள்ளது.

யாவரும்.காம் முகப்பு பகுதியில் இந்த மாதத்திற்கான இதழினுடைய படைப்புகள் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

Continue reading “யாவரும்.காம் – புது யுகத்தின் முகம்”