ரயில் பற்றிய ரகசியங்கள் 2 – ரயில் ஓட்டுநர்

ரயில் பற்றிய ரகசியங்கள் 2 - ரயில் ஓட்டுநர்

கடந்த வாரம் ரயில் பற்றிய குறியீடுகள் பற்றிப் பார்த்தோம். இந்த வாரம் ரயில் எப்படி இயக்கப்படுகிறது என்று பார்ப்போம்.

ரயில் ஓட்டுநரை “Loco Pilot” (LP) என்றும் அவருக்கு உதவி செய்பவரை “Assistant Loco Pilot” (ALP) என்றும் கூறுவார்கள். இன்றைய சூழ்நிலையில் அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் 13 மணி நேரம் வரை வேலை செய்கிறார்கள்.

Continue reading “ரயில் பற்றிய ரகசியங்கள் 2 – ரயில் ஓட்டுநர்”

ரயில் பற்றிய ரகசியங்கள் 1 – எழுத்துக் குறியீடு

ரயில் பற்றிய ரகசியங்கள் அறிந்து கொள்ள ஆர்வமாக உள்ளீர்களா? அந்த அறிவுப்பூர்வமான தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!

Continue reading “ரயில் பற்றிய ரகசியங்கள் 1 – எழுத்துக் குறியீடு”