காட்மண்டு நகரத்தின் கதை – ஜானகி எஸ்.ராஜ்

காட்மண்டு நகரத்தின் கதை

நேபாள தலைநகரம் ‘காட்மண்டு’ பதினேழாம் நூற்றாண்டு வரை ‘காந்திபூர்’ என்றே அழைக்கப்பட்டது.

Continue reading “காட்மண்டு நகரத்தின் கதை – ஜானகி எஸ்.ராஜ்”

ரயிலின் மைலேஜ் எவ்வளவு?

ரயிலின் மைலேஜ் ஓர் பார்வை

மைலேஜ் என்றால் என்ன?

ஒரு வாகனம் ஒரு லிட்டர் எரிபொருளுக்கு எவ்வளவு தூரம் பயணிக்கும் என்பதுதான் மைலேஜ் என்ற சொல்லுக்கு விளக்கம். ரயிலின் மைலேஜ் பல காரணிகளைப் பொறுத்து அமையும்.

Continue reading “ரயிலின் மைலேஜ் எவ்வளவு?”

ரயில் பற்றிய ரகசியங்கள் 2 – ரயில் ஓட்டுநர்

ரயில் பற்றிய ரகசியங்கள் 2 - ரயில் ஓட்டுநர்

கடந்த வாரம் ரயில் பற்றிய குறியீடுகள் பற்றிப் பார்த்தோம். இந்த வாரம் ரயில் எப்படி இயக்கப்படுகிறது என்று பார்ப்போம்.

ரயில் ஓட்டுநரை “Loco Pilot” (LP) என்றும் அவருக்கு உதவி செய்பவரை “Assistant Loco Pilot” (ALP) என்றும் கூறுவார்கள். இன்றைய சூழ்நிலையில் அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் 13 மணி நேரம் வரை வேலை செய்கிறார்கள்.

Continue reading “ரயில் பற்றிய ரகசியங்கள் 2 – ரயில் ஓட்டுநர்”

ரயில் பற்றிய ரகசியங்கள் 1 – எழுத்துக் குறியீடு

ரயில் பற்றிய ரகசியங்கள் அறிந்து கொள்ள ஆர்வமாக உள்ளீர்களா? அந்த அறிவுப்பூர்வமான தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!

Continue reading “ரயில் பற்றிய ரகசியங்கள் 1 – எழுத்துக் குறியீடு”