உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே

உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே

உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே என்பது பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமூலர் சொன்ன சொல். இன்றும் நமக்கு வழிகாட்டும் அற்புத சொல் அது.

வளமான வாழ்வுக்கு நலம் நிறைந்த உடல் வளம் தேவையாகும். உடலைப் பேணினால் உயிரைப் போற்றியதாகும். உடலை வளர்த்தால் தான் உள்ளத்தை வளர்க்க முடியும்.

உயர்ந்த உள்ளம் என்னும் கட்டிடம் எழுப்பச் சிறந்த உடல் என்ற அடித்தளம் இன்றியமையாதது.

இயந்திரம் பழுதடையாதவாறு எண்ணெய் இட்டும் துப்புரவு செய்துக் காத்துப் பேணும் நாம் உடல் வளத்தையும் மனநலத்தையும் கருத்தாகப் போற்ற வேண்டும். Continue reading “உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே”

வியர்வை அறிவியல்

வியர்வை

நமது உடலிலிருந்து வியர்வை வெளியேறுவது ஒரு சாதாரண செயலாக நமக்குத் தோன்றலாம்; ஆனால் அதன் பின் இருக்கும் அறிவியல் பிரம்மாண்டமானது.

நமது உடலில் சுரக்கும் ஒரு துளி வியர்வையை மட்டும் வைத்து, நமக்கு இருக்கும் உடல் உபாதைகளை கண்டறிவது சாத்தியமே! Continue reading “வியர்வை அறிவியல்”

அர்ஜுனா விருது

அர்ஜுனா விருது

அர்ஜுனா விருது இந்திய அரசால் இந்திய விளையாட்டுத் துறையில் சாதனை புரிந்தோர்க்கு வழங்கப்படும் விருதாகும். இவ்விருது மகாபாரதக் கதையில் வரும் சிறந்த வில்வித்தை வீரனான அர்ச்சுனனின் பெயரால் வழங்கப்படுகிறது. Continue reading “அர்ஜுனா விருது”

துரோணாச்சார்யா விருது

துரோணாச்சார்யா விருது

துரோணாச்சார்யா விருது இந்திய அரசால் தேசிய அளவில் விளையாட்டுத் துறையில் வீரர்களின் முழுத்திறனை வெளிக்கொணரும் சிறந்த விளையாட்டு பயிற்றுனர்களை அங்கீகரிக்கும் வகையில் வழங்கப்படும் மிகப் பெரிய விருது ஆகும். Continue reading “துரோணாச்சார்யா விருது”