கடவுளின் பரிசு…

சில நாட்கள் பள்ளிக்கூடம் போகாமல்
அண்ணன் நடராஜன் கூட
மாடு மேய்க்க போன போது
அவன் பறித்து தந்த வெள்ளரிப்பிஞ்சின் சுவை…
கடவுளின் பரிசு என்பதால் தான்
மீண்டும் கிடைக்கவில்லையோ?

Continue reading “கடவுளின் பரிசு…”

கண்மூடி மௌனமாய்…

அக்னி நட்சத்திரத்தின் ஆதிக்கம் முடிந்துவிட்ட நிலையிலும் கொஞ்சமும் இரக்கமின்றி காலை ஏழுமணிக்கே தன் வெறித்தனத்தை அவிழ்த்துவிட்டு சுட்டெரிக்க ஆரம்பிக்கும் சூரியன் காலை ஒன்பது மணிவாக்கில் சாதுவாய் இருந்து விடுவானா என்ன?

Continue reading “கண்மூடி மௌனமாய்…”