அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நகரங்கள் – 2018

Population

2018 கணக்கெடுப்பின்படி உலகின் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நகரங்கள் இந்தியாவிலும் சீனாவிலும் அமைந்துள்ளன.

Continue reading “அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நகரங்கள் – 2018”

திருட்டுக் காக்கை

மாசிலாபுரம் என்ற ஒரு ஊரில் முனிவர் ஒருவர் தனது சீடர்களுடன் ஆசிரமத்தில் வாழ்ந்து வந்தார்.

முனிவரின் ஆசிரமம் நிறைய மரங்கள், செடி கொடிகளுடன் பசுமையாகவும் அழகாகவும் இருந்தது. Continue reading “திருட்டுக் காக்கை”

மாபாதகம் தீர்த்த படலம்

MapathagamTheerthapadalam

மாபாதகம் தீர்த்த படலம் இறைவனான சோமசுந்தரர் தந்தையைக் கொன்றதால் மகனுக்கு மாபாதகமான பிரமகத்தி தோசத்தை நீக்கி அவனுக்கு நற்கதி அளித்ததைக் குறிப்பிடுகிறது. Continue reading “மாபாதகம் தீர்த்த படலம்”