கடிதம் எங்கே?

சின்ன சின்ன வார்த்தைகளில் செதுக்கி வரும் கடிதம் எங்கே? சேர்த்து வைத்து படிக்கும் போது கிடைத்த அந்த சுகமும் எங்கே?

வெந்த கஞ்சி கொஞ்சம் போல

காதலன் காதலி இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் நகைச்சுவையாக‌ சீண்டிப் பாடும் வகையில் அமைந்த‌ அருமையான காதல் பாட்டு.   (காதலன் பாடுவது) முள்ளுக்காடு தாண்டி மூணுமணி நேரம் தேடி சுள்ளி எடுத்து வந்து சோறு பொங்க போறவளே!