சவால்!

சவால்

திருச்சி புறநகர்ப் பகுதியிலிருந்த அப்பெரிய நிறுவனத்தில் ஸ்டெனோ கிராபர் இன்டர்வியூக்காக காலை ஏழு மணிக்கே வீட்டை விட்டு கிளம்பி பஸ்சில் சென்று கொண்டிருந்தான் தினேஷ்.

Continue reading “சவால்!”

பொறியியல், தொழில்நுட்ப படிப்பு பிரிவுகள்

பொறியியல், தொழில்நுட்ப படிப்பு பிரிவுகள்

கல்வி கரையில கற்பவர் நாள் சில என்று சொல்வார்கள். அதை மெய்ப்பிக்கும் வகையில் பொறியியல் துறையில் மட்டும் எத்தனை விதமான படிப்புகள் உள்ளன என்று பாருங்கள்.

Continue reading “பொறியியல், தொழில்நுட்ப படிப்பு பிரிவுகள்”

265 ஐயனார் பெயர்கள்!

ஐயனாரை பல இடங்களில் பல பெயர்களில் வழிபடுகிறார்கள். சில இடங்களில்
சாஸ்தாவாகவும் வழிபடுகிறார்கள். ஆயிரம் பெயர்கள் ஐயனுக்கு உண்டு. அவற்றில் சில பெயர்கள்

1 கரையடி காத்த ஐயனார்
2 அடைக்கலம் காத்த ஐயனார்
3 நீர்காத்த ஐயனார்

4 அருஞ்சுனை காத்த ஐயனார்
5 சொரிமுத்து ஐயனார்
6 கலியணான்டி ஐயனார்

Continue reading “265 ஐயனார் பெயர்கள்!”