சர்க்கரை நோய் – மாத்திரைகள் – இன்சுலின்

சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கு இன்சுலின் குறைவு அல்லது இன்சுலின் வேலை செய்யாமை போன்ற குறைபாடு இருக்கும். இதன் அடிப்படையில் சர்க்கரை மாத்திரை இரு வகைப்படும். மேலும் மாத்திரைகள் இருவிதமாக செயல்படக் கூடியவை. Continue reading “சர்க்கரை நோய் – மாத்திரைகள் – இன்சுலின்”

உடற்பயிற்சி

நம் சமுதாயத்தில் உடற்பயிற்சி முக்கியத்துவம் பெறவில்லை. நாகரீக வாழ்வில் உடற்பயிற்சி மிகமிக அவசியம். Continue reading “உடற்பயிற்சி”

இடைவேளை உணவு

இடைவேளை உணவு சர்க்கரை நோய் உள்ளவருக்கு தாழ்நிலை சர்க்கரை உண்டாவதை தடுக்கிறது. அதிகம் பசி எடுப்பதை தடுக்கிறது. சர்க்கரை சீராக இருக்க உதவுகிறது.  Continue reading “இடைவேளை உணவு”

சர்க்கரை நோய் உணவு – தவிர்க்கவும்

சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் தவிர்க்க வேண்டிய உணவு வகைகள் Continue reading “சர்க்கரை நோய் உணவு – தவிர்க்கவும்”

சர்க்கரை நோய் உணவு – சாப்பிடலாம்

சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் தாராளமாக சாப்பிடக்கூடியவை.

பச்சை இலை, காய்கறிகள், மொச்சை முருங்கைக்காய் Continue reading “சர்க்கரை நோய் உணவு – சாப்பிடலாம்”