காடுகள்

காடுகள்

நமக்கு தூய‌ காற்று, நீர், உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் உறைவிடம்  ஆகியவற்றைக் காடுகள் வழங்குகின்றன. காடின்றி நாடியில்லை என்ற கூற்று முற்றிலும் உண்மையே. Continue reading “காடுகள்”

ஆதி புத்திரகொண்ட அய்யனார் கோவில் செல்லும் வழி

கோவில் அறிவிப்புப் பலகை

இயற்கை எழில் கொஞ்சும் சேத்தூர் அருள்மிகு ஆதி புத்திரகொண்ட அய்யனார் கோவில் செல்லும் வழி.

 

 

 

கொத்தவரை

கொத்தவரை

கொத்தவரை விதையில் இருந்து கிடைக்கும் ஒருவகை கோந்துப் பொருளினால் காய்கறிப் பயிர் என்ற நிலையிலிருந்து வணிகப் பயிர் என்ற அந்தஸ்தைப் பெற்றுவிட்டது. Continue reading “கொத்தவரை”