திருவள்ளுவர் தினம்

திருவள்ளுவர்

திருவள்ளுவர் என்ற முற்றும் அறிந்த ஞானியால் தமிழுக்கும் தமிழகத்திற்கும் மிகப்பெரிய பெருமை உலகளவில் கிடைத்திருக்கிறது . Continue reading “திருவள்ளுவர் தினம்”

தைப் பொங்கல்

தைப்பொங்கல்

புதிதாக தைத்திங்கள் முதல் நாள் பிறந்து வரும் தைமகளை ஒவ்வொரு இல்லமும் வரவேற்று தத்தம் இல்லங்களிலே அவளது வளங்களை இருக்கச் செய்வதே தைப் பொங்கல். Continue reading “தைப் பொங்கல்”

போகிப் பண்டிகை

bhogi

கதவைத் திற! காற்று வரட்டும்! என்பது போல வாயிலைத் திற! வசந்த மகள் உள்ளே வரட்டும்! என்று தமிழ் மகளாம் தைமகளை வரவேற்கும் விதமாக கொண்டாடப்படுவதே போகிப் பண்டிகையாகும்! Continue reading “போகிப் பண்டிகை”

வாழ்க்கையில் வெற்றி வேண்டுமா?

விவேகானந்தர்

வாழ்க்கையில் வெற்றி காண‌ ஏதாவது ஒன்றைப் பற்றியே சிந்தனை செய். அந்த சிந்தனையே உன்னுடைய வாழ்க்கையாகட்டும். Continue reading “வாழ்க்கையில் வெற்றி வேண்டுமா?”