தேங்காய் சாதம் செய்வது எப்படி?

தேங்காய் சாதம்

தேங்காய் சாதம் எளிமையான முறையில் தயார் செய்யக்கூடிய கலவை சாத வகைகளுள் ஒன்று. பள்ளி, கல்லூரி, அலுவலகம் செல்வபவர்கள் மதிய உணவிற்கு எடுத்துச் செல்லும் சுவையான உணவு வகைகளுள் ஒன்று. எனவே இது ‘லன்ஞ் பாக்ஸ் சாதம்’ என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த சுவையான தேங்காய் சாதம் செய்வது எப்படி என்று பார்ப்போம்.

Continue reading “தேங்காய் சாதம் செய்வது எப்படி?”

விஷ்ணுக்கிராந்தி – மருத்துவ பயன்கள்

விஷ்ணுக்கிராந்தி

விஷ்ணுக்கிராந்தி முழுத்தாவரமும் கசப்பு மற்றும் காரச்சுவைகள் கொண்டது. வெப்பத் தன்மையானது, நோய் நீக்கி உடலைத் தேற்றும்; காய்ச்சலைக் குணமாக்கும்; கோழையகற்றும்; வியர்வை பெருக்கும்; தாதுக்களைப் பலமாக்கும்; தாகத்தைக் கட்டுப்படுத்தும்; குடல் புழுக்களைக் கொல்லும்.

Continue reading “விஷ்ணுக்கிராந்தி – மருத்துவ பயன்கள்”

மஞ்சணத்தி – மருத்துவ பயன்கள்

மஞ்சணத்தி

மஞ்சணத்தி முழுத்தாவரமும் கார்ப்புச் சுவையும், வெப்பத் தன்மையும் கொண்டது. நோயினால் தளர்ந்த உடலை ஆரோக்கியமாக்கும்; உடல் வெப்பத்தை அதிகரிக்கும்.

Continue reading “மஞ்சணத்தி – மருத்துவ பயன்கள்”

வெட்டுக்காயப்பூண்டு – மருத்துவ பயன்கள்

வெட்டுக்காயப்பூண்டு

இரத்தத்தை உறைய வைக்கும் திறன் வெட்டுக்காயப்பூண்டு இலைச்சாற்றுக்கு இருப்பது உயர்நிலை மருத்துவ ஆய்வுகள் மூலமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

Continue reading “வெட்டுக்காயப்பூண்டு – மருத்துவ பயன்கள்”

சீமையகத்தி – மருத்துவ பயன்கள்

சீமையகத்தி

சீமையகத்தி முழுத்தாவரமும் கைப்புச் சுவையும், வெப்பத் தன்மையும் கொண்டது. தோல் நோய்கள், கழிச்சலைக் கட்டுப்படுத்தும்; படர் தாமரையையும் குணமாக்கும்.

Continue reading “சீமையகத்தி – மருத்துவ பயன்கள்”