டொனால்டு ட்ரம்ப் இன்னும் தோல்வியை

டொனால்டு ட்ரம்ப் இன்னும் தோல்வியை

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

டொனால்டு ட்ரம்ப் இன்னும் தோல்வியை ஏற்றுக் கொள்ளாமல் இருப்பது

தவறு – 73% (32 வாக்குகள்)

சரி – 27% (12 வாக்குகள்)

அமெரிக்க அதிபர் தேர்தல் முடிவுகளை நான்

கமலா ஹாரீஸ்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

அமெரிக்க அதிபர் தேர்தல் முடிவுகளை நான்

விரும்புகிறேன் – 85% (22 வாக்குகள்)

வெறுக்கிறேன் – 15% (4 வாக்குகள்)

வாழ்த்துக்கள், கமலா ஹாரிஸ்!

கமலா ஹாரீஸ்

அமெரிக்காவின் துணை அதிபராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள கமலா ஹாரிஸ் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்!

அமெரிக்காவின் துணை அதிபர் பதவிக்கு தேர்வான முதல் பெண், முதல் கருப்பின மற்றும் முதல் ஆசிய அமெரிக்க பெண் ஆகிய சிறப்புக்களைப் பெறும் கமலா ஹாரிஸ் அவர்களின் தாய் சியாமளா கோபாலன் தமிழ் நாட்டைச் சேர்ந்தவர்.

வால்நட் அறிவுத்திறனின் குறியீடு

வால்நட்

மனித மூளையைப் போன்ற உணவுப் பொருளைப் பார்த்திருக்கிறீர்களா?. அதுவே வால்நட் என்னும் கொட்டை ஆகும்.

வால்நட் என்பது ஜுக்லான்ஸ் ரெஜியா என்னும் மரத்திலிருந்து கிடைக்கும் உண்ணக்கூடிய விதைகள் ஆகும்.

இது வட்ட வடிவமாக ஒற்றை விதையினைக் கொண்டுள்ளது. இது கடினமான ஓட்டினுள் வைக்கப்பட்டு உள்ளது. Continue reading “வால்நட் அறிவுத்திறனின் குறியீடு”