போடுங்கம்மா குலவை

குலவை ‍- கும்மி

போடுங்கம்மா குலவை என்பது காளியம்மன் / மாரியம்மன் கோவில் விழாக்களின் போது முளைப்பாரி எடுத்து ஊர்வலம் வந்த பின்பு கோவிலில் முளைப்பாரியை இறக்கி வைத்து பெண்கள் அவற்றைச் சுற்றிக் கும்மி அடிக்கும் போது பாடும் பாடல் ஆகும். Continue reading “போடுங்கம்மா குலவை”

வரலட்சுமி விரதம்

வரலட்சுமி விரதம்

வரலட்சுமி விரதம் என்பது தென்னிந்தியாவில் இந்துக்களால் ஆண்டுதோறும் கடைப்பிடிக்கும் விரத முறையாகும். இலட்சுமி தேவியை நினைத்து விரத முறையினைப் பின்பற்றி வரங்களை (விருப்பங்களை) பெறுவதால் இவ்விரதம் வரலட்சுமி விரதம் என்றழைக்கப்படுகிறது. Continue reading “வரலட்சுமி விரதம்”

சரசுவதி தோத்திரம்

சரசுவதி தேவி

மகாகவி பாரதியார் எழுதிய‌ சரசுவதி தோத்திரம் . (நொண்டிச் சிந்து)

எங்ஙனம் சென்றிருந்தீர் – எனது
இன்னுயிரே என்றன் இசையமுதே
திங்களைக் கண்டவுடன் – கடல்
திரையினைக் காற்றினைக் கேட்டவுடன்
கங்குலைப் பார்த்தவுடன் – கடல்
காலையில் இரவியைத் தொழுதவுடன்
பொங்குவீர் அமிழ்தெனவே – அந்தப்
புதுமையி லேதுயர் மறந்திருப்பேன். Continue reading “சரசுவதி தோத்திரம்”

ஆன்மீக ஆனி

ஆன்மீக ஆனி

தமிழ் வருடத்தின் மூன்றாவது மாதமாக ஆனி வருகிறது. இது “ஜேஷ்டா மாதம்” என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஜேஷ்டா என்றால் பெரிய, மூத்த என்று பொருள். ஏனைய தமிழ் மாதங்களை விட அதிக நாட்களைக் கொண்டுள்ளது. மேலும் இம்மாதத்தில் தான் இந்தியாவில் நீண்ட பகல் பொழுது உள்ளது. சுமார் 12 மணி நேரம் 38நிமிடங்கள் பகல் பொழுதாக உள்ளன. Continue reading “ஆன்மீக ஆனி”