ஏப்ரல் 18

வாக்குப் பதிவு இயந்திரம்

ஏப்ரல் 18 ஒரு கவிதை.

18-04-2019 அன்று இந்தியப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தேர்தல் தமிழ் நாட்டில் நடைபெற்றது. அது தொடர்பான கவிதை.

 

ஏப்ரல் 18

உன் வாழ்வில் படிக்கட்டு

எழுந்து நிமிர்ந்து நடைபோட்டு – நீ

செலுத்தும் வாக்கு தீமைக்கு வேட்டு Continue reading “ஏப்ரல் 18”

தேர்தல் நேரத்தில் ஊடகங்களின் செயல்பாடு

முன்னணி பத்திரிக்கைகள்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

தேர்தல் நேரத்தில் ஊடகங்களின் செயல்பாடு

அதிருப்தி : 73% (11 வாக்குகள்)

திருப்தி : 27% (4 வாக்குகள்)

 

ஓட்டு போடுவோம்; ஓட்டு போடுவோம்!

வாக்குப் பதிவு இயந்திரம்

ஓட்டு போடுவோம் ஓட்டு போடுவோம்

நாட்டை உயர்த்தவே ஓட்டு போடுவோம்

மக்களே ஆட்சி செய்வது ஜனநாயகம்

அதில் உலகில் முதன்மை நம்பாரதம் Continue reading “ஓட்டு போடுவோம்; ஓட்டு போடுவோம்!”