சிந்திய ரத்தம் இந்திய ரத்தம்

இரத்தம்

சிந்திய ரத்தம் இந்திய ரத்தம்.

டெல்லி வன்முறையில் சிந்திய ரத்தம் இந்து ரத்தமோ, இஸ்லாமிய ரத்தமோ அல்ல; அது இந்திய ரத்தம் என்ற எண்ணம் நம்மிடையே இருக்கும் வரைதான் நம்மிடம் சுதந்திர இந்தியா இருக்கும்.

இந்தியா என்ற புண்ணிய பூமி அன்னியருக்கு அடிமைப் பட்டது எதனால்?

தன்னுடைய பலக் குறைவாலா?

இல்லை; ஒற்றுமை குறைவால். Continue reading “சிந்திய ரத்தம் இந்திய ரத்தம்”

மார்கழி மாதத்து பூசணிக்காய்

மார்கழி மாதத்து பூசணிக்காய்

மார்கழி மாதத்து பூசணிக்காய் என்ற இக்கதை, பொது இடத்தில் உள்ள பூசணிக்கொடியில் காய்த்திருக்கும் பூசணிக்காயை கைப்பற்ற நினைக்கும் மக்கள் பற்றியது.

பூசணிக்காய் அவர்களுக்கு கிடைத்ததா என்பதை அறிய, கதையைப் படியுங்கள். Continue reading “மார்கழி மாதத்து பூசணிக்காய்”

மக்கள் தொகை அடிப்படையில் மாநிலங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கப்படுவது

மக்கள் தொகை

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

மக்கள் தொகை அடிப்படையில் மாநிலங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கப்படுவது

சரி : 65% (22 வாக்குகள்)

தவறு : 35% (12 வாக்குகள்)

 

இளைய பாரதமே எழுந்திரு!

இளைய பாரதமே எழுந்திரு!

இளைய பாரதமே எழுந்திரு என்ற இக்கட்டுரை, எங்கே போகிறோம் என்னும் நூலில் தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார் எழுதியது.

இன்று நம்முடைய நாடு ஜனநாயக நாடு; மக்களாட்சி முறை நடைபெறுகின்ற நாடு.

ஜனநாயகம் என்பது ஒரு அரசியல் கோட்பாடு மட்டுமல்ல. அது ஒரு வாழ்க்கை முறை. Continue reading “இளைய பாரதமே எழுந்திரு!”

வாக்கு எண்ணிக்கையை வீடியோ எடுத்து ஒளிபரப்ப வேண்டுமா?

வாக்குப் பதிவு இயந்திரம்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

வாக்கு எண்ணிக்கையை வீடியோ எடுத்து ஒளிபரப்ப வேண்டுமா?

ஆம் : 85% (17 வாக்குகள்)

இல்லை : 15% (3 வாக்குகள்)