2017‍-18‍ல் இந்தியாவில் ஏற்றுமதியான‌ டாப் 10 கார்கள்

2017‍-18‍ல் இந்தியாவில் இருந்து ஏற்றுமதியான‌ டாப் 10 கார்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Continue reading “2017‍-18‍ல் இந்தியாவில் ஏற்றுமதியான‌ டாப் 10 கார்கள்”

இந்தியாவின் டாப் 10 பணக்காரர்கள் 2018

முகேஷ்

இந்தியாவின் டாப் 10 பணக்காரர்கள் 2018 பட்டியலை ஹரூன் வெளியிட்டுள்ளது.

உலகில் அதிக பணக்காரர்கள் உள்ள நாடுகள் வரிசையில் இந்தியா மூன்றாவது இடத்தினைப் பெற்றுள்ளது. Continue reading “இந்தியாவின் டாப் 10 பணக்காரர்கள் 2018”

இந்தியாவின் பெரிய மலைத்தொடர்கள்

பிர்பாஞ்சல்

இந்தியாவின் பெரிய மலைத்தொடர்கள் பற்றி இக்கட்டுரையில் காண்போம். இந்தியாவில் ஏழு பெரிய மலைத்தொடர்கள் உள்ளன. Continue reading “இந்தியாவின் பெரிய மலைத்தொடர்கள்”

இந்தியாவில் அதிக மழைபெறும் இடங்கள்

நேரியாமன்கலம்

இந்தியாவில் அதிக மழைபெறும் இடங்கள் பற்றி இக்கட்டுரையில் பார்ப்போம். இந்தியாவில்தான் உலகில் அதிக மழையைப் பெறும் பகுதி அமைந்துள்ளது. Continue reading “இந்தியாவில் அதிக மழைபெறும் இடங்கள்”

இந்திய ஆறுகள் – சில தகவல்கள்

இந்திய ஆறுகள் பற்றிய சில தகவல்கள் – நீளம், பரப்பு, ஆற்றின் பிறப்பிடம் – கலக்குமிடம் மற்றும் பயனடையும் பகுதி ஆகியவற்றைப் பார்ப்போம். Continue reading “இந்திய ஆறுகள் – சில தகவல்கள்”