மண் அரிப்பு வறுமைக்கு வாயில்

தடைபடா மண் அரிப்பு வறுமைக்கு வாயில்

மண் அரிப்பு மண்வளத்திற்குப் பகை. இது விவசாயத் தொழிலைச் சீர்குலையச் செய்து, மனிதகுலத்துக்கே அழிவைத் தரும்.

ராஸ்டன் செப் என்ற விஞ்ஞானி மண் வளம் பற்றி ஆராய்ந்து, ரோம் சாம்ராஜ்யத்தின் அழிவுக்குப் பயிர்த் தொழில் சீர்குலைந்ததும் ஒரு காரணம் என்று கூறி உள்ளார் அவர்.

மண்வளம் குறைதல் ஒருநாட்டு மக்களின் வாழ்க்கை மற்றும் வீழ்ச்சிக்கு முக்கியமான காரணமாகும். Continue reading “மண் அரிப்பு வறுமைக்கு வாயில்”

உண்மை

பெரிய உண்மை

ஊருல காட்டுல மேட்டுல எல்லாம் அமைதியா இருக்குது

உச்சியில் வானத்து நட்சத்திரம் நல்லா இப்ப தெரியுது

காரு வண்டியினு ஓடுன ரோடு காலியாகவே கிடக்குது

காற்றுங்கூட தூசியில்லாம சுத்தமாகவே வீசுது Continue reading “உண்மை”