என்ன செஞ்சு காட்டுனா, ஓடும் இந்த கொரோனா?

உதிக்கும் சூரியன்

என்ன செஞ்சு காட்டுனா,

ஓடும் இந்த கொரோனா?

 

முன்னம் ஒரு காலத்திலே

உடுக்கை அடித்து விரட்டினோம் … Continue reading “என்ன செஞ்சு காட்டுனா, ஓடும் இந்த கொரோனா?”

இறைவன் எங்கே? இறை தூதர்கள் எங்கே?

இறைவன் எங்கே, இறை தூதர்கள் எங்கே?

இறைவன் எங்கே? இறைத் தூதர்கள் எங்கே?

பிறை கண்டு நாளும் தொழுது வணங்கிய இறைவன் எங்கே?

மறைவாய் பரவும் மரணம் கண்டு மறைந்தது எங்கே?

 

சிறையினில் பிறந்த சின்ன கண்ணன் எங்கே?

மறையின் முதல்வன் மாயவன் எங்கே?

விரைந்து பரவும் மரணம் கண்டு மறைந்தது எங்கே?

 

சிலுவையை தோளில் சுமந்தவன் எங்கே?

பழியும் பாவமும் போக்கி காக்கும் மேய்ப்பவன் எங்கே?

மின்னலைப் போல பரவும் மரணம் கண்டு மறைந்தது எங்கே? Continue reading “இறைவன் எங்கே? இறை தூதர்கள் எங்கே?”

பொங்கல் நாளும் நம்மைப் பார்த்து தேடி வருது!

வெட்டாத செங்கரும்பு

வெட்டாத செங்கரும்பு

வேக வைத்த பனங்கிழங்கு

கெட்டியான நெய் சேர்த்து

செஞ்சு வச்ச பொங்கலுன்னு Continue reading “பொங்கல் நாளும் நம்மைப் பார்த்து தேடி வருது!”

குயிலோசை கேட்கின்ற அதிகாலை பொழுது

பெண்

குயிலோசை கேட்கின்ற அதிகாலை பொழுது…

அடியே உன் நடை தனிலே தெரிகின்ற அழகு…

மயிலென்ன மானென்ன உன் முன்னே எழுந்து…

மயக்கத்தில் ஆழ்ந்திடுமே உன்அருகாமை கடந்து… Continue reading “குயிலோசை கேட்கின்ற அதிகாலை பொழுது”