நல்லவை பெருகட்டும்!

நடப்பு ஐபிஎல் போட்டிகளில்
ஒளிபரப்பாகும் விளம்பரங்கள் ஏராளம்
சில சமயங்களில் தானாகவே
மிக நல்ல வளம்பரங்கள் வந்து விடுவதுமுண்டு!

Continue reading “நல்லவை பெருகட்டும்!”

விளக்கேற்றிய பெருமாட்டி!

சாராள் தக்கார்

மருத்துவரான தன் சகோதரனின் கடிதம் வாயிலாக
தமிழகப் பெண்களின் நிலை அறிந்து
(அடுப்பூதும் பெண்களுக்கு படிப்பு எதற்கு)
தன் சொந்த நகையினை அனுப்பி

Continue reading “விளக்கேற்றிய பெருமாட்டி!”